II.12. Poskytli údaje o predplatenej tlači a infoservise?

 
Názov
Kategória
II.12
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
áno
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1BIONT, a.s.
štátna
áno
1BPM, s.r.o.
mestská
áno
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
čiastočne uviedli zoznam, no jednotlivé sumy, ani celkovú sumu nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1KSP, s.r.o.
mestská
áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
áno
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
áno
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
áno
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno
1MH Invest, s.r.o.
štátna
áno
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie poskytli nekompletný zoznam, celkovú zaplatenú sumu neuviedli
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
áno
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne uviedli len zoznam, sumu nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne uviedli len zoznam, sumu nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
áno
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie uviedli neúplný zoznam, zaplatenú sumu neuviedli
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno
1Rudné bane, š.p.
štátna
áno
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno
1SMS TTSK s.r.o.
župná
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
áno
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
čiastočne uviedli len zoznam, sumy nie
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
áno
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne sprístupnili len zoznam, jednotlivé sumy, ani celkovú sumu nie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne presný zoznam neuviedli
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne uviedli len približnú sumu
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
áno
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte