II.2. Bola firma ochotná zaslať kópiu zmluvy na upratovacie služby?

 
Názov
Kategória
II.2
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie práve pripravujú výberové konanie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno upratovanie je zabezpečované zamestnancami spoločnosti
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
áno upratovanie je zabezpečované zamestnancami spoločnosti
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie vraj PREDNOSTNE využívajú interné zdroje, ale každý oštepný závod môže postupovať inak
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
áno upratovanie je zabezpečované zamestnancami spoločnosti
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno upratovacie služby zabezpečuje vlastnými zamestnancami
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno upratovanie je zabezpečované zamestnancami spoločnosti
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
áno nemajú uzatvorenú zmluvu so žiadnou upratovacou službou
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
áno nevyužívajú externé upratovacie služby
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno upratovanie je zabezpečované zamestnancami spoločnosti
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie odkázali nás na CRZ (neposkytli nám ani priamy link)
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie neodpovedali
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja však prijali rozhodnutie, že táto informácia mala byť sprístupnená, v čase uzávierky dát sme však zmluvy k dispozícii stále nemali
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie dodávatelia vyslovili nesúhlas so sprístupnením resp. poskytnutím zmlúv tretím osobám
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
áno upratovanie je zabezpečované zamestnancami spoločnosti
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
áno upratovanie je zabezpečované zamestnancami spoločnosti
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte