II.13. Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona zákonným spôsobom a v zákonnom termíne?

 
Názov
Kategória
II.13
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1BIONT, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno odpovedali čiastočne v lehote, o nesprístupnení zvyšných odpovedí rozhodol v lehote zakladateľ
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.áno čiastočná odpoveď v lehote, o nesprístupnení časti otázok rozhodol zakladateľ v lehote
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1EMKOBEL, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Enerbyt s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1ENERGO-SK, a.s.
župná
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno odpovedali v lehote, o nesprístupnení časti otázok rozhodlo v lehote nadriadené ministerstvo
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
1MBB a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1MsBP
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
1TEHOS, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1TERMÁL s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Vadaš s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1 b.áno čiastočná odpoveď v lehote, zvyšok nesprístupnený v lehote
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.áno čiastočná odpoveď v lehote, zvyšok nesprístupnený v lehote
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
Priemer
0,67 b.
52Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0,5 b.čiastočne úplná odpoveď po lehote
52Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne odpovedali v lehote, o nesprístupnení časti otázok nerozhodol zakladateľ, ale priamo firma
52Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne len časť otázok sprístupnili v lehote, neobrátili sa na zakladateľa
52Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote, pri zvyšku odkázali na nedostatočné majetkové priznanie na NRSR
52Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote, v časti odkázali na nedostatočné majetkové priznanie na NRSR, o nesprístupnení jednej otázky rozhodlo v lehote nadriadené ministerstvo
52Letisko Sliač, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne odpovedali v lehote, pri časti otázok odkázali na zdroje, kde sa odpoveď nenachádza
52Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne v lehote sprístupnili časť informácií
52Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, pri časti otázok odkázali na zdroje, kde sa informácia nenachádza
52Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, v časti odkázali na web NRSR, kde nie je možné informáciu nájsť, o nesprístupnení časti rozhodlo v lehote nadriadené ministerstvo
52Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, na sprístupnenie časti odpovedí dal pokyn nadriadený orgán, spoločnosť pokyn neakceptovala
52Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, časť informácií neposkytli
52Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, neposkytli údaj o odmenách generálneho riaditeľa
52Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, časť informácií nesprístupnili
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne odpoveď v predĺženej lehote, pri plate generálneho riaditeľa odkázali na web NRSR, kde v oznámení tento údaj nefiguruje
52Slovenská pošta, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, pri niektorých otázkach odkázali na zdroje, ktoré informáciu neobsahujú
52Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne v časti postúpené ale až po 5-dňovej zákonnej lehote, vo zvyšku úplná odpoveď v lehote
52Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote,
52SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
52Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne spoločnosť nereagovala na pokyn zakladateľa sprístupniť informácie, lehoty dodržané
52Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote, odkázali na web NRSR, kde informácie nie sú dohľadateľné
52Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
52TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
52Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
52Verejné prístavy, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne nesprístupnenie odpovede s nedodržaním lehôt
52Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne úplná odpoveď po lehote
52Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne úplná odpoveď po predĺženej lehote
52Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote
52Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote
52Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne nesprístupnenie informácie v lehote
52Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote, zvyšok nesprístupnený po lehote
83AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie odpoveď prišla až po lehote a telefonickej urgencii
83Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie odpovedali až po telefonickej urgencii
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali až po telefonickej urgencii
83Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie hovorkyňa spoločnosti oznámila, že nie sú povinnou osobou
83Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie neodpovedali ani po telefonickej urgencii
83MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie zamietli žiadosť bez podania podnetu na vydanie rozhodnutia zakladateľovi
83Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď po lehote, neposkytli všetky informácie
83Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie neodpovedali v lehote ani po telefonickej urgencii
83Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie odpovedali až po lehote, po telefonickej urgencii
83Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď po lehote a telefonickej urgencii
83Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie zamietli žiadosť bez podania podnetu na vydanie rozhodnutia zakladateľovi
83THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie neodpovedali v lehote ani po telefonickej urgencii
83Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie neodpovedali
83Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie čiastočná odpoveď až po telefonickej urgencii
83Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie neúplná odpoveď po predĺženej lehote
83Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie neodpovedali ani po telefonickej urgencii
83Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpovedali po lehote a po telefonickej urgencii
83Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie neodpovedali ani po telefonickej urgencii
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte