II.13. Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona zákonným spôsobom a v zákonnom termíne?

 
Názov
Kategória
II.13
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie odpoveď prišla až po lehote a telefonickej urgencii
1Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie odpovedali až po telefonickej urgencii
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie odpovedali až po telefonickej urgencii
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie hovorkyňa spoločnosti oznámila, že nie sú povinnou osobou
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie neodpovedali ani po telefonickej urgencii
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie zamietli žiadosť bez podania podnetu na vydanie rozhodnutia zakladateľovi
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď po lehote, neposkytli všetky informácie
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie neodpovedali v lehote ani po telefonickej urgencii
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie odpovedali až po lehote, po telefonickej urgencii
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď po lehote a telefonickej urgencii
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie zamietli žiadosť bez podania podnetu na vydanie rozhodnutia zakladateľovi
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie neodpovedali v lehote ani po telefonickej urgencii
1Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie neodpovedali
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie čiastočná odpoveď až po telefonickej urgencii
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie neúplná odpoveď po predĺženej lehote
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie neodpovedali ani po telefonickej urgencii
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpovedali po lehote a po telefonickej urgencii
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie neodpovedali ani po telefonickej urgencii
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0,5 b.čiastočne úplná odpoveď po lehote
19Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne odpovedali v lehote, o nesprístupnení časti otázok nerozhodol zakladateľ, ale priamo firma
19Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne len časť otázok sprístupnili v lehote, neobrátili sa na zakladateľa
19Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote, pri zvyšku odkázali na nedostatočné majetkové priznanie na NRSR
19Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote, v časti odkázali na nedostatočné majetkové priznanie na NRSR, o nesprístupnení jednej otázky rozhodlo v lehote nadriadené ministerstvo
19Letisko Sliač, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne odpovedali v lehote, pri časti otázok odkázali na zdroje, kde sa odpoveď nenachádza
19Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne v lehote sprístupnili časť informácií
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, pri časti otázok odkázali na zdroje, kde sa informácia nenachádza
19Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, v časti odkázali na web NRSR, kde nie je možné informáciu nájsť, o nesprístupnení časti rozhodlo v lehote nadriadené ministerstvo
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, na sprístupnenie časti odpovedí dal pokyn nadriadený orgán, spoločnosť pokyn neakceptovala
19Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, časť informácií neposkytli
19Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, neposkytli údaj o odmenách generálneho riaditeľa
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, časť informácií nesprístupnili
19Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne odpoveď v predĺženej lehote, pri plate generálneho riaditeľa odkázali na web NRSR, kde v oznámení tento údaj nefiguruje
19Slovenská pošta, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, pri niektorých otázkach odkázali na zdroje, ktoré informáciu neobsahujú
19Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne v časti postúpené ale až po 5-dňovej zákonnej lehote, vo zvyšku úplná odpoveď v lehote
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote,
19SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
19Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne spoločnosť nereagovala na pokyn zakladateľa sprístupniť informácie, lehoty dodržané
19Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote, odkázali na web NRSR, kde informácie nie sú dohľadateľné
19Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
19TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
19Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
19Verejné prístavy, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne nesprístupnenie odpovede s nedodržaním lehôt
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne úplná odpoveď po lehote
19Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0,5 b.čiastočne úplná odpoveď po predĺženej lehote
19Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote
19Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne nesprístupnenie informácie v lehote
19Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote, zvyšok nesprístupnený po lehote
Priemer
0,67 b.
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50BIONT, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno odpovedali čiastočne v lehote, o nesprístupnení zvyšných odpovedí rozhodol v lehote zakladateľ
50Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.áno čiastočná odpoveď v lehote, o nesprístupnení časti otázok rozhodol zakladateľ v lehote
50Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
50Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50EMKOBEL, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Enerbyt s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50ENERGO-SK, a.s.
župná
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
50Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno odpovedali v lehote, o nesprístupnení časti otázok rozhodlo v lehote nadriadené ministerstvo
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
50MBB a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50MH Invest, s.r.o.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50MsBP
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
50Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
50TEHOS, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50TERMÁL s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Vadaš s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1 b.áno čiastočná odpoveď v lehote, zvyšok nesprístupnený v lehote
50Železnice Slovenskej republiky
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
50Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1 b.áno čiastočná odpoveď v lehote, zvyšok nesprístupnený v lehote
50Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte