II.13. Odpovedali na dotazník TIS podaný podľa infozákona zákonným spôsobom a v zákonnom termíne?

 
Názov
Kategória
II.13
 
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
1 b.áno čiastočná odpoveď v lehote, o nesprístupnení časti otázok rozhodol zakladateľ v lehote
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1EMKOBEL, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Enerbyt s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1MBB a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1MsBP
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v predĺženej lehote
1TEHOS, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1TERMÁL s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
1Vadaš s.r.o.
mestská
1 b.áno úplná odpoveď v lehote
Priemer
0,67 b.
26Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne odpovedali v lehote, o nesprístupnení časti otázok nerozhodol zakladateľ, ale priamo firma
26Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne len časť otázok sprístupnili v lehote, neobrátili sa na zakladateľa
26Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne v lehote sprístupnili časť informácií
26Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, na sprístupnenie časti odpovedí dal pokyn nadriadený orgán, spoločnosť pokyn neakceptovala
26Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, časť informácií neposkytli
26Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne odpoveď v lehote, časť informácií nesprístupnili
26SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
26Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne spoločnosť nereagovala na pokyn zakladateľa sprístupniť informácie, lehoty dodržané
26Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
26Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0,5 b.čiastočne neúplná odpoveď v lehote
26Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0,5 b.čiastočne úplná odpoveď po lehote
26Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne čiastočná odpoveď v lehote
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0,5 b.čiastočne nesprístupnenie informácie v lehote
39Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie neodpovedali ani po telefonickej urgencii
39MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie zamietli žiadosť bez podania podnetu na vydanie rozhodnutia zakladateľovi
39Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpoveď po lehote, neposkytli všetky informácie
39Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie neodpovedali v lehote ani po telefonickej urgencii
39Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie odpovedali až po lehote, po telefonickej urgencii
39THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie neodpovedali v lehote ani po telefonickej urgencii
39Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie čiastočná odpoveď až po telefonickej urgencii
39Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie neodpovedali ani po telefonickej urgencii
39Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie odpovedali po lehote a po telefonickej urgencii
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte