II.10. Poskytli občanovi informáciu o služobnom vozidle riaditeľa?

 
Názov
Kategória
II.10
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
3 b.áno
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
3 b.áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
3 b.áno
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1BIONT, a.s.
štátna
3 b.áno
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
3 b.áno
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
3 b.áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
3 b.áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
3 b.áno
1EMKOBEL, a.s.
mestská
3 b.áno
1Enerbyt s.r.o.
mestská
3 b.áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
3 b.áno
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
3 b.áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
3 b.áno
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
3 b.áno
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno
1MBB a.s.
mestská
3 b.áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
3 b.áno sprístupnili na podnet mesta Košice
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
3 b.áno
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
3 b.áno
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
3 b.áno
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
3 b.áno
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
3 b.áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
3 b.áno
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
3 b.áno
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
3 b.áno
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
3 b.áno
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
3 b.áno
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
3 b.áno
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
3 b.áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
3 b.áno
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
3 b.áno
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
3 b.áno
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1TEHOS, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
3 b.áno
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
3 b.áno
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
3 b.áno
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
3 b.áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
3 b.áno
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.áno
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
3 b.áno
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
3 b.áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
3 b.áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
3 b.áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
3 b.áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
3 b.áno
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
3 b.áno
Priemer
1,97 b.
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1,5 b.čiastočne neposkytli počet najazdených kilometrov
62Letisko Sliač, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne poskytli len typ vozidla
62MH Invest, s.r.o.
štátna
1,5 b.čiastočne neposkytli rok výroby
62Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1,5 b.čiastočne neposkytli počet najazdených kilometrov
62Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.čiastočne poskytli len typ vozidla
62Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne poskytli len počet najazdených kilometrov a odkaz na zmluvu, kde je iba cena vozidla
62Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1,5 b.čiastočne poskytli len typ vozidla
62Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1,5 b.čiastočne odmietnutie sprístupniť informácie o najazdených kilometroch
62Verejné prístavy, a.s.
štátna
1,5 b.čiastočne odkaz na CRZ, kde je rámcová zmluva o leasingu 6 áut, nešpecifikovali však ktoré využíva riaditeľ viď link
71AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie
71Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie
71Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
71Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie
71Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie
71Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie
71Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71MsBP
mestská
0 b.nie
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie
71Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie
71Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie
71TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie
71TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
71Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie
71Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
71Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie odmietnutie sprístupniť informácie
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie odkaz na všeobecnú stránku
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte