I.2. Je na stránke spoločnosti zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
I.2
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
6 b.áno roky 2016 a 2015 súčasťou výročnej správy viď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
6 b.áno súčasť výročných správ viď link
1BIONT, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy viď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy viď link
1EMKOBEL, a.s.
mestská
6 b.áno súčasťou výročných správ
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link viď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 22, 23 viď link
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 17 a 19 viď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 40 viď link
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
6 b.áno v podzáložke Ekonomické výsledky je konkrétny prelink na Register ÚZ viď link
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
6 b.áno účtovné závierky viď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 44-48 viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
6 b.áno vybrané ukazovatele súčasťou výročnej správy, strana 52-56 viď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 74 viď link
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 12-15 viď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 14-17 viď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy viď link
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno strana 20-22 viď link
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
6 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
6 b.áno prílohy k výročnej správe, rok 2018 súčasťou výročnej správy viď link viď link
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 14, 15 viď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
6 b.áno strana 1-3 viď link viď link
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
6 b.ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 68 a 70 viď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
6 b.áno strana 5, 6 viď link viď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
6 b.áno súčasťou výročných správ, strana 51, 52 viď link
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
6 b.áno 2017 a 2018 sú aj zvlášť ako účtovná závierka, rok 2016 súčasťou výročnej správy, strana 8-17 viď link
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 25-37 viď link
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 31-42 viď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
6 b.ánoviď link viď link
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 36 viď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 9-20 viď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 27, 28 viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 39-45 viď link
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
6 b.áno prílohy k výročným správam, ktoré sú len vo výročných správach "na prezeranie" a nie v PDF verziách, strana 95-106 viď link viď link
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
6 b.áno súčasťou výročných správ, strana 44-49 viď link viď link
1Transpetrol, a.s.
štátna
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 56-67 viď link
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasťou výročnej správy, strana 15 viď link
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 25 viď link
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 45 viď link
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 11-13 viď link
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 31 viď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 30-31 viď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 46-49 viď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
6 b.áno link na Register ÚZ viď link viď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 65 viď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 38 viď link
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 44 viď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 39 viď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 17 viď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
6 b.áno účtovná závierka viď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 24 viď link
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
6 b.áno súčasť výročnej správy, strana 18 viď link
Priemer
4,17 b.
69MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne súčasť správ audítora, chýba však rok 2016 viď link
69Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016, súčasť výročnej správy, strana 37 viď link
69Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
3 b.čiastočne chýba rok 2016, súčasť výročnej správy, strana 66 viď link
72AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 20.8. viď link
72BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
72Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 20.8.
72Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 21.8.
72CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
72Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
72ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
72Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 22.8.
72Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
72Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
72MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
72MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
72MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 11.9.
72Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
72Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
72Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
72Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
72Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link
72Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
72SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
72Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
72Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
72Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
72TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
72THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
72TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
72Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
72Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte