I.2. Je na oficiálnej stránke firmy zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky?

 
Názov
Kategória
I.2
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
čiastočne nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2011
viď link
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
čiastočne nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2013
viď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
áno vo výročnej správe
1BIONT, a.s.
štátna
čiastočne vo výročnej správe nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2012 a 2013
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
ánoviď link
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
čiastočne iba za roky 2013 a 2012, nie sú navyše na hlavnej stránke, ale iba v záložke na spodnej lište stránky, kde ľahko uniknú pozornosti
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe
1ENERGO-SK, a.s.
župná
čiastočne vo výročnej správe nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2013
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno vo výročnej správe
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
čiastočne nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za celý rok 2012 a za rok 2013
viď link
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno vo výročnej správe
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
čiastočne vo výročnej správe zverejnené len vybrané ukazovatele
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
čiastočne nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2011 a 2012
viď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
ánoviď link
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
ánoviď link
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
čiastočne vo výročnej správe
nebola zverejnená súvaha a výkaz ziskov a strát za roky 2011 a 2013
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne vo výročnej správe za roky 2011 a 2013 chýbajú
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno vo výročnej správe
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte