Názov
Kategória
Známka
 
Priemer
C-
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B
1TEHOS, s.r.o.
mestská
D+
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C
1Enerbyt s.r.o.
mestská
D+
1Vadaš s.r.o.
mestská
E+
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+
1EMKOBEL, a.s.
mestská
D+
1MBB a.s.
mestská
D
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D
1BIONT, a.s.
štátna
C-
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
E
1MsBP
mestská
E
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
1Horezza, a.s.
štátna
E+
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
C
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-
1MH Invest, s.r.o.
štátna
E+
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-
1TERMÁL s.r.o.
mestská
E
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+
1Transpetrol, a.s.
štátna
D
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte