Názov
Kategória
Známka
IV
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+94 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A73 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+77 %
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B45 %
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B52 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B67 %
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B57 %
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B40 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B76 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B67 %
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-28 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-38 %
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-73 %
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-62 %
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-28 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-79 %
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-42 %
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-48 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-54 %
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-34 %
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+56 %
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+29 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+41 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+33 %
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+64 %
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+53 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+12 %
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+56 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C29 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C56 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C29 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
C19 %
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C48 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C43 %
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C40 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-38 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-16 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-52 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-28 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-30 %
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-21 %
43BIONT, a.s.
štátna
C-33 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-21 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-33 %
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-39 %
Priemer
C-34 %
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+12 %
48TEHOS, s.r.o.
mestská
D+50 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+20 %
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+33 %
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+43 %
52EMKOBEL, a.s.
mestská
D+40 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+30 %
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+28 %
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+41 %
56Enerbyt s.r.o.
mestská
D+48 %
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+49 %
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+5 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+21 %
61MBB a.s.
mestská
D40 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D33 %
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D21 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D19 %
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D26 %
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D7 %
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D43 %
68Transpetrol, a.s.
štátna
D11 %
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D19 %
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D33 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D8 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D35 %
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-5 %
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-2 %
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-48 %
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-27 %
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-40 %
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-19 %
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-22 %
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-15 %
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-24 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+15 %
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+26 %
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+11 %
89Horezza, a.s.
štátna
E+24 %
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+30 %
91ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+24 %
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+0 %
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+17 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+46 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E29 %
97MsBP
mestská
E29 %
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E10 %
99TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-2 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte