Názov
Kategória
Známka
IV
VI
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B57 %100 %
1BIONT, a.s.
štátna
C-33 %100 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+64 %100 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+41 %100 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+77 %100 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+94 %100 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-38 %100 %
8Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A73 %94 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B76 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B67 %84 %
11EMKOBEL, a.s.
mestská
D+40 %81 %
12Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+53 %78 %
13Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+56 %75 %
13Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+28 %75 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C29 %66 %
16Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-28 %63 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-54 %63 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-30 %63 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+41 %40 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-73 %40 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-79 %40 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+5 %40 %
19Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D35 %40 %
19Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D19 %40 %
19Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+24 %40 %
19Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+20 %40 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
D+50 %40 %
19TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-22 %40 %
19Vadaš s.r.o.
mestská
E+46 %40 %
19Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-33 %40 %
19Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+0 %40 %
19Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-42 %40 %
33Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+43 %39 %
34Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D33 %38 %
34Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B40 %38 %
Priemer
C-34 %36 %
36Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B52 %36 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+56 %34 %
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C40 %34 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-52 %31 %
39Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C56 %31 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+12 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-27 %31 %
43Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-16 %25 %
43AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E10 %25 %
43Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C48 %25 %
43CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+26 %25 %
43MBB a.s.
mestská
D40 %25 %
43Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-39 %25 %
43Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %25 %
43Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-15 %25 %
43Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D7 %25 %
43Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+21 %25 %
43Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D43 %25 %
43TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %25 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %25 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B67 %25 %
57BARDTERM, s.r.o.
mestská
E29 %19 %
57Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D21 %19 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-21 %18 %
59Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+30 %18 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-28 %15 %
62Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-38 %14 %
62Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-26 %14 %
62Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C29 %14 %
62SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-24 %14 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C43 %13 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
C19 %13 %
66Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-2 %13 %
66Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-48 %13 %
66Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-5 %13 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D8 %0 %
71MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-40 %0 %
71Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+17 %0 %
71Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D33 %0 %
71Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %0 %
71Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+11 %0 %
71THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-2 %0 %
71Transpetrol, a.s.
štátna
D11 %0 %
71Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D19 %0 %
71Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-48 %0 %
71Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-19 %0 %
71Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-19 %0 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-62 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
D+48 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %
83Horezza, a.s.
štátna
E+24 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-21 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+49 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+12 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D26 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+33 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
E+15 %
83MsBP
mestská
E29 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+29 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-28 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-33 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B45 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-34 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+30 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+33 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte