Názov
Kategória
Známka
IV
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+47 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-44 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-28 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C43 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C41 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C55 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-15 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+38 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-70 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-50 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+26 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-20 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C45 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-30 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-60 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D38 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-40 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+30 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-33 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-30 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-36 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+40 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+34 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+23 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+23 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+45 %19 %
Priemer
D+31 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D33 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-15 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
E+24 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C37 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+36 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
E+24 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+28 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+41 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D16 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-55 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-20 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E39 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-36 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-18 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B57 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+40 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
E+16 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+21 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C40 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C47 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E17 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+44 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
C33 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C24 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-28 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-60 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+22 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-23 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+35 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-50 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-18 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
E+8 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C24 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D28 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+13 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-43 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D5 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
D22 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E21 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D21 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-35 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
E8 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+30 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+13 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+18 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+35 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D14 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D25 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte