Názov
Kategória
Známka
III
V
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+83 %90 %100 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A65 %83 %94 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+55 %49 %100 %
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B53 %56 %
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B80 %80 %36 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B70 %88 %25 %
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B58 %66 %100 %
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B45 %83 %38 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B75 %5 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B53 %58 %84 %
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-65 %63 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %65 %100 %
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-80 %71 %40 %
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-60 %86 %
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-75 %65 %63 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %78 %40 %
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-65 %25 %40 %
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-30 %58 %13 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-68 %15 %63 %
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-35 %25 %
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+70 %61 %75 %
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+65 %40 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+85 %38 %100 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+58 %66 %
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+50 %20 %100 %
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+13 %44 %78 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+50 %54 %31 %
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+55 %78 %34 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C53 %41 %66 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C33 %63 %31 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C45 %33 %14 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
C78 %43 %13 %
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C65 %3 %25 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C13 %64 %13 %
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C32 %5 %34 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-55 %56 %14 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-41 %63 %40 %
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-58 %45 %25 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-25 %5 %31 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-40 %25 %15 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-29 %41 %63 %
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-9 %18 %18 %
43BIONT, a.s.
štátna
C-45 %18 %100 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-65 %28 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-30 %48 %
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-60 %65 %25 %
Priemer
C-43 %32 %36 %
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+78 %23 %
48TEHOS, s.r.o.
mestská
D+41 %23 %40 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+41 %5 %40 %
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+18 %10 %
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+29 %3 %39 %
52EMKOBEL, a.s.
mestská
D+27 %0 %81 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+32 %13 %
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+18 %13 %75 %
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+43 %0 %40 %
56Enerbyt s.r.o.
mestská
D+47 %35 %
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+53 %20 %
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+47 %5 %40 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+65 %15 %25 %
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+18 %40 %25 %
61MBB a.s.
mestská
D41 %0 %25 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D65 %20 %38 %
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D27 %58 %19 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D18 %20 %0 %
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D65 %20 %
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %15 %25 %
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D33 %18 %25 %
68Transpetrol, a.s.
štátna
D18 %35 %0 %
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D43 %20 %40 %
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D76 %5 %0 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D25 %15 %0 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D18 %56 %40 %
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-41 %5 %14 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %49 %13 %
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %15 %0 %
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-18 %15 %13 %
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-18 %5 %0 %
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-20 %5 %31 %
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %13 %0 %
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-45 %13 %0 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %46 %25 %
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-9 %0 %0 %
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-9 %15 %40 %
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-41 %15 %25 %
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-41 %5 %14 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+30 %18 %
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+41 %18 %25 %
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+18 %51 %0 %
89Horezza, a.s.
štátna
E+41 %15 %
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+43 %3 %18 %
91ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+47 %5 %40 %
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+40 %0 %40 %
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %13 %0 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+41 %0 %40 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E18 %5 %19 %
97MsBP
mestská
E65 %8 %
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E15 %25 %25 %
99TERMÁL s.r.o.
mestská
E41 %13 %25 %
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-18 %15 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte