Názov
Kategória
Známka
V
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+90 %100 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A83 %94 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+49 %100 %
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B56 %
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B80 %36 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B88 %25 %
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B66 %100 %
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B83 %38 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B5 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B58 %84 %
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-63 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %100 %
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-71 %40 %
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-86 %
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-65 %63 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-78 %40 %
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-25 %40 %
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-58 %13 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-15 %63 %
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-25 %
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+61 %75 %
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+40 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+38 %100 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+66 %
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+20 %100 %
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+44 %78 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+54 %31 %
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+78 %34 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C41 %66 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C63 %31 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C33 %14 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
C43 %13 %
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C3 %25 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C64 %13 %
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C5 %34 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-56 %14 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-63 %40 %
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-45 %25 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-5 %31 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-25 %15 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %63 %
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-18 %18 %
43BIONT, a.s.
štátna
C-18 %100 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-28 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-48 %
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-65 %25 %
Priemer
C-32 %36 %
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+23 %
48TEHOS, s.r.o.
mestská
D+23 %40 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+5 %40 %
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+10 %
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+3 %39 %
52EMKOBEL, a.s.
mestská
D+0 %81 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+13 %
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+13 %75 %
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+0 %40 %
56Enerbyt s.r.o.
mestská
D+35 %
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+20 %
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+5 %40 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+15 %25 %
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+40 %25 %
61MBB a.s.
mestská
D0 %25 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D20 %38 %
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D58 %19 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D20 %0 %
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D20 %
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D15 %25 %
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D18 %25 %
68Transpetrol, a.s.
štátna
D35 %0 %
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D20 %40 %
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D5 %0 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D15 %0 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D56 %40 %
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-5 %14 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-49 %13 %
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-15 %0 %
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-15 %13 %
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-5 %0 %
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-5 %31 %
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-13 %0 %
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-13 %0 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-46 %25 %
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-0 %0 %
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-15 %40 %
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-15 %25 %
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-5 %14 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+18 %
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+18 %25 %
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+51 %0 %
89Horezza, a.s.
štátna
E+15 %
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+3 %18 %
91ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+5 %40 %
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+0 %40 %
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+13 %0 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+0 %40 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E5 %19 %
97MsBP
mestská
E8 %
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E25 %25 %
99TERMÁL s.r.o.
mestská
E13 %25 %
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-15 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte