Názov
Kategória
Známka
III
IV
VI
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D25 %8 %0 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-18 %40 %0 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+18 %17 %0 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D76 %33 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-45 %17 %0 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+18 %11 %0 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-18 %2 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
D18 %11 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D18 %19 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-18 %48 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %19 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-9 %19 %0 %
13Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C13 %43 %13 %
13Letisko Sliač, a.s.
štátna
C78 %19 %13 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-18 %2 %13 %
13Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-30 %48 %13 %
13Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %5 %13 %
18Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-55 %38 %14 %
18Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-41 %26 %14 %
18Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C45 %29 %14 %
18SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-41 %24 %14 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-40 %28 %15 %
23Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-9 %21 %18 %
23Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+43 %30 %18 %
25BARDTERM, s.r.o.
mestská
E18 %29 %19 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D27 %21 %19 %
27Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-58 %16 %25 %
27AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E15 %10 %25 %
27Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C65 %48 %25 %
27CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+41 %26 %25 %
27MBB a.s.
mestská
D41 %40 %25 %
27Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-60 %39 %25 %
27Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %17 %25 %
27Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-41 %15 %25 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %7 %25 %
27Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+18 %21 %25 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D33 %43 %25 %
27TERMÁL s.r.o.
mestská
E41 %13 %25 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+65 %36 %25 %
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B70 %67 %25 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+50 %12 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-20 %27 %31 %
43Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-25 %52 %31 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C33 %56 %31 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+55 %56 %34 %
45Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C32 %40 %34 %
47Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B80 %52 %36 %
Priemer
C-43 %34 %36 %
48Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D65 %33 %38 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B45 %40 %38 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+29 %43 %39 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+43 %41 %40 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-80 %73 %40 %
51Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %79 %40 %
51Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+47 %5 %40 %
51Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D18 %35 %40 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D43 %19 %40 %
51Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+47 %24 %40 %
51Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+41 %20 %40 %
51TEHOS, s.r.o.
mestská
D+41 %50 %40 %
51TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-9 %22 %40 %
51Vadaš s.r.o.
mestská
E+41 %46 %40 %
51Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-41 %33 %40 %
51Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+40 %0 %40 %
51Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-65 %42 %40 %
65Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-75 %28 %63 %
65Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-68 %54 %63 %
65Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-29 %30 %63 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C53 %29 %66 %
69Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+70 %56 %75 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+18 %28 %75 %
71Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+13 %53 %78 %
72EMKOBEL, a.s.
mestská
D+27 %40 %81 %
73Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B53 %67 %84 %
74Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B75 %76 %88 %
75Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A65 %73 %94 %
76Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B58 %57 %100 %
76BIONT, a.s.
štátna
C-45 %33 %100 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+50 %64 %100 %
76Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+85 %41 %100 %
76Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+55 %77 %100 %
76Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+83 %94 %100 %
76Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-65 %38 %100 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-60 %62 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
D+47 %48 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %23 %
83Horezza, a.s.
štátna
E+41 %24 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-65 %21 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+53 %49 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+78 %12 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D65 %26 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+18 %33 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
E+30 %15 %
83MsBP
mestská
E65 %29 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+65 %29 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-65 %28 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-30 %33 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B53 %45 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-35 %34 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+32 %30 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+58 %33 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte