Názov
Kategória
Známka
III
IV
VI
1BPM, s.r.o.
mestská
D42 %0 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+20 %0 %0 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-72 %40 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C42 %0 %0 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %80 %0 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C42 %0 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D42 %0 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C62 %0 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+42 %0 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E42 %0 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C48 %0 %0 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-76 %100 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+56 %0 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+30 %0 %0 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B42 %100 %0 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C24 %60 %0 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D42 %0 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+24 %60 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+42 %0 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-48 %40 %0 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+52 %0 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-42 %0 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %0 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D42 %0 %0 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+42 %0 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D32 %0 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-52 %60 %0 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-52 %0 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-52 %0 %0 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+62 %60 %0 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+52 %40 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-42 %0 %0 %
Priemer
C-43 %21 %12 %
34Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+42 %60 %20 %
34Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-42 %80 %20 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+20 %0 %20 %
34Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %0 %20 %
38Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+26 %0 %60 %
38KSP, s.r.o.
mestská
D+46 %100 %60 %
38Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-44 %0 %60 %
38Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-26 %60 %60 %
38Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-26 %20 %60 %
38Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C32 %0 %60 %
38TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C42 %0 %60 %
38Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+44 %0 %60 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte