Názov
Kategória
Známka
I
II
III
IV
V
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+84 %88 %83 %94 %90 %100 %
2Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-55 %40 %55 %79 %78 %40 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+59 %65 %55 %77 %49 %100 %
4Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B53 %64 %75 %76 %5 %88 %
5Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A100 %58 %65 %73 %83 %94 %
6Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-59 %37 %80 %73 %71 %40 %
7Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B55 %56 %53 %67 %58 %84 %
8Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B53 %68 %70 %67 %88 %25 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+56 %51 %50 %64 %20 %100 %
10Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-55 %46 %60 %62 %86 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B53 %70 %58 %57 %66 %100 %
12Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+37 %51 %70 %56 %61 %75 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C55 %42 %33 %56 %63 %31 %
12Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+49 %42 %55 %56 %78 %34 %
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-67 %55 %68 %54 %15 %63 %
16Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+65 %51 %13 %53 %44 %78 %
17Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %45 %25 %52 %5 %31 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B61 %69 %80 %52 %80 %36 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
D+59 %25 %41 %50 %23 %40 %
20Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+35 %35 %53 %49 %20 %
21Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-40 %27 %18 %48 %5 %0 %
21Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-82 %65 %30 %48 %58 %13 %
23Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C61 %50 %65 %48 %3 %25 %
23Enerbyt s.r.o.
mestská
D+41 %30 %47 %48 %35 %
25Vadaš s.r.o.
mestská
E+13 %10 %41 %46 %0 %40 %
26Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B84 %70 %53 %45 %56 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C55 %55 %13 %43 %64 %13 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D61 %9 %33 %43 %18 %25 %
27Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+59 %38 %29 %43 %3 %39 %
30Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-61 %72 %65 %42 %25 %40 %
31Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+34 %64 %85 %41 %38 %100 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+53 %39 %43 %41 %0 %40 %
33EMKOBEL, a.s.
mestská
D+53 %33 %27 %40 %0 %81 %
33MBB a.s.
mestská
D33 %42 %41 %40 %0 %25 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-55 %18 %18 %40 %13 %0 %
36Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C55 %61 %32 %40 %5 %34 %
37Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B68 %81 %45 %40 %83 %38 %
38Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-49 %26 %60 %39 %65 %25 %
39Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-49 %45 %55 %38 %56 %14 %
40Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %65 %65 %38 %65 %100 %
41Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+61 %22 %65 %36 %15 %25 %
42Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D14 %33 %18 %35 %56 %40 %
Priemer
C-47 %43 %43 %34 %32 %36 %
43Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-68 %77 %35 %34 %25 %
44Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-47 %42 %30 %33 %48 %
44Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D7 %42 %76 %33 %5 %0 %
46BIONT, a.s.
štátna
C-46 %44 %45 %33 %18 %100 %
47Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+59 %55 %58 %33 %66 %
48Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %52 %18 %33 %10 %
48Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-66 %33 %41 %33 %63 %40 %
50Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D5 %47 %65 %33 %20 %38 %
51Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+11 %32 %43 %30 %3 %18 %
52Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-44 %45 %29 %30 %41 %63 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+66 %38 %32 %30 %13 %
54TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C59 %52 %53 %29 %41 %66 %
55BARDTERM, s.r.o.
mestská
E6 %27 %18 %29 %5 %19 %
55MsBP
mestská
E12 %6 %65 %29 %8 %
55Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+69 %62 %65 %29 %40 %
58Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C68 %58 %45 %29 %33 %14 %
59Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-68 %60 %75 %28 %65 %63 %
60Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+49 %44 %18 %28 %13 %75 %
61Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-58 %77 %65 %28 %63 %
62Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-69 %47 %40 %28 %25 %15 %
63Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %46 %20 %27 %5 %31 %
64CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+12 %28 %41 %26 %18 %25 %
64Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D11 %41 %65 %26 %20 %
66Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-72 %14 %41 %26 %5 %14 %
67Horezza, a.s.
štátna
E+7 %32 %41 %24 %15 %
68SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-11 %40 %41 %24 %5 %14 %
68Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+34 %13 %47 %24 %5 %40 %
70ENERGO-SK, a.s.
župná
E+6 %28 %25 %23 %38 %
71TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-30 %32 %9 %22 %15 %40 %
72Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %62 %9 %21 %18 %18 %
72Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+59 %37 %18 %21 %40 %25 %
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D46 %31 %27 %21 %58 %19 %
75Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-54 %42 %65 %21 %28 %
76Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+53 %54 %41 %20 %5 %40 %
77Letisko Sliač, a.s.
štátna
C68 %50 %78 %19 %43 %13 %
77Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D61 %38 %18 %19 %20 %0 %
77Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %35 %30 %19 %15 %0 %
77Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-56 %32 %9 %19 %0 %0 %
81Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D7 %55 %43 %19 %20 %40 %
82Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-50 %19 %18 %17 %46 %25 %
83Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+50 %18 %18 %17 %13 %0 %
83Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-55 %26 %45 %17 %13 %0 %
85Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-53 %51 %58 %16 %45 %25 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+7 %42 %30 %15 %18 %
86Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-6 %43 %41 %15 %15 %25 %
88TERMÁL s.r.o.
mestská
E7 %13 %41 %13 %13 %25 %
89Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+48 %46 %78 %12 %23 %
90Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+75 %63 %50 %12 %54 %31 %
91Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+6 %44 %18 %11 %51 %0 %
91Transpetrol, a.s.
štátna
D44 %47 %18 %11 %35 %0 %
93AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E13 %25 %15 %10 %25 %25 %
94Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D61 %41 %25 %8 %15 %0 %
95Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D65 %33 %32 %7 %15 %25 %
96Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+59 %51 %47 %5 %5 %40 %
97Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-68 %21 %28 %5 %49 %13 %
98THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-13 %16 %18 %2 %15 %0 %
98Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-56 %42 %18 %2 %15 %13 %
100Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+13 %46 %40 %0 %0 %40 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte