Názov
Kategória
Známka
I
II
III
IV
V
VI
1KSP, s.r.o.
mestská
D+19 %52 %46 %100 %0 %60 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-39 %74 %76 %100 %25 %0 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B83 %86 %42 %100 %0 %0 %
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-86 %38 %42 %80 %25 %20 %
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-47 %67 %68 %80 %62 %0 %
6Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+47 %10 %42 %60 %62 %20 %
6Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C67 %64 %24 %60 %25 %0 %
6Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+67 %79 %24 %60 %0 %0 %
6Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-31 %26 %26 %60 %0 %60 %
6Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-17 %95 %52 %60 %0 %0 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+56 %69 %62 %60 %0 %0 %
12Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-50 %71 %72 %40 %62 %0 %
12Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-64 %90 %48 %40 %0 %0 %
12Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+72 %74 %52 %40 %100 %0 %
Priemer
C-44 %65 %43 %21 %13 %12 %
15Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-14 %57 %26 %20 %0 %60 %
16BPM, s.r.o.
mestská
D19 %64 %42 %0 %0 %0 %
16Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+22 %29 %26 %0 %0 %60 %
16Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+47 %67 %20 %0 %0 %0 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C44 %81 %42 %0 %25 %0 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+47 %74 %20 %0 %0 %20 %
16Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C42 %90 %42 %0 %0 %0 %
16Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C58 %79 %42 %0 %0 %0 %
16Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-64 %93 %44 %0 %0 %60 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D6 %81 %42 %0 %0 %0 %
16Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C50 %67 %62 %0 %0 %0 %
16Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+0 %52 %42 %0 %0 %0 %
16MsHK Žilina, a.s.
mestská
E8 %26 %42 %0 %0 %0 %
16Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C67 %60 %48 %0 %0 %0 %
16Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+22 %71 %56 %0 %0 %0 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+19 %26 %30 %0 %0 %0 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C58 %60 %46 %0 %0 %20 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D28 %55 %42 %0 %0 %0 %
16Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+64 %76 %42 %0 %0 %0 %
16Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+14 %74 %52 %0 %38 %0 %
16Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-39 %71 %42 %0 %0 %0 %
16Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C58 %64 %32 %0 %25 %60 %
16TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C61 %60 %42 %0 %0 %60 %
16Transpetrol, a.s.
štátna
C47 %60 %46 %0 %62 %0 %
16Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D47 %10 %42 %0 %0 %0 %
16Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %95 %42 %0 %38 %0 %
16Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D25 %81 %32 %0 %0 %0 %
16Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+56 %74 %44 %0 %0 %60 %
16Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-25 %90 %52 %0 %0 %0 %
16Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-67 %81 %52 %0 %25 %0 %
16Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-47 %57 %42 %0 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte