Názov
Kategória
Známka
Spolu
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %
2TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %
4MsBP
mestská
E18 %
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %
6Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %
8Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %
10ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %
12Horezza, a.s.
štátna
E+24 %
13Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %
15MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %
22MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %
24Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %
29Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %
33Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %
34Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %
40MBB a.s.
mestská
D34 %
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %
42Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %
43Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %
44Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %
45Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %
49EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %
53TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %
Priemer
C-40 %
55Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %
58BIONT, a.s.
štátna
C-41 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %
62Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %
63Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %
65Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %
67Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %
68Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %
69Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %
74Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %
75Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %
78Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %
79Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %
80Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %
82Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %
83Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %
84Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %
85Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %
86Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %
87Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %
88Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %
89Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %
90Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %
94Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %
95Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %
96Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %
97Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %
99Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte