Upozornenie: Porovnanie hodnotenia transparentnosti slovenských verejných firiem so slovenskými súkromnými a verejnými zahraničnými firmami vychádza zo zúženej sady otázok, ktoré boli pre všetkých 121 firiem rovnaké a až na drobné výnimky sme odpovede na všetky hľadali iba na oficiálnych webových stránkach spoločností. Dosiahnuté percentá slovenských verejných spoločností v tomto porovnaní sa preto líšia od celkových výsledkov v Rebríčku transparentnosti iba slovenských verejných firiem.
 
Názov
Kategória
Známka
Spolu
1
THERMALPARK DS, a.s.
mestská
F7 %
2
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
F9 %
3
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
E-11 %
4
MH Invest, s.r.o.
štátna
E-11 %
5
BARDTERM, s.r.o.
mestská
E-13 %
6
Vadaš s.r.o.
mestská
E-13 %
7
TERMÁL s.r.o.
mestská
E-14 %
8
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
E16 %
9
Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E16 %
10
CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E17 %
11
Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E17 %
12
AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E17 %
13
SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
E19 %
14
ENERGO-SK, a.s.
župná
E20 %
15
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
E+20 %
16
Horezza, a.s.
štátna
E+21 %
17
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+22 %
18
MsBP
mestská
E+22 %
19
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
E+23 %
20
Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
E+23 %
21
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
E+23 %
22
Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+24 %
23
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D-25 %
24
Transpetrol, a.s.
štátna
D30 %
25
MBB a.s.
mestská
D31 %
25
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %
27
Prešov REAL, s.r.o.
mestská
D31 %
28
Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D32 %
28
Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D32 %
30
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D32 %
30
Verejné prístavy, a.s.
štátna
D32 %
32
OKTE, a.s
štátna
D33 %
33
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %
34
Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D34 %
35
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+35 %
36
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+35 %
37
EMKOBEL, a.s.
mestská
D+36 %
38
Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %
39
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %
39
Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+36 %
41
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+36 %
42
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+37 %
43
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+37 %
44
Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+37 %
45
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %
46
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+38 %
47
BIONT, a.s.
štátna
D+38 %
48
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D+38 %
49
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
C-40 %
50
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-40 %
51
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-40 %
52
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
C-40 %
53
Enerbyt s.r.o.
mestská
C-41 %
54
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %
55
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
C-41 %
56
Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-41 %
57
Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
C-42 %
58
Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C-42 %
59
MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
C-42 %
60
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %
61
Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-43 %
62
Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-43 %
63
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %
Priemer
C-44 %
64
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-44 %
64
Stadtwerke München
mestská
C-44 %
64
Teplárny Brno, a.s.
mestská
C-44 %
67
Slovak Telekom, a.s.
súkromná
C-44 %
68
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
C-45 %
69
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C45 %
70
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C46 %
71
Letisko Sliač, a.s.
štátna
C47 %
72
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C48 %
73
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
súkromná
C48 %
74
Železnice Slovenskej republiky
štátna
C49 %
75
ČD Cargo, a.s.
štátna
C49 %
76
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C50 %
77
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C+50 %
77
Port of Rotterdam
mestská
C+50 %
79
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C+51 %
80
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+51 %
81
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C+51 %
82
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C+52 %
83
Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+52 %
84
TEHOS, s.r.o.
mestská
C+52 %
85
Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+52 %
86
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C+53 %
87
NI Water
štátna
C+54 %
88
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-55 %
89
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
B-55 %
90
Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-55 %
91
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B-56 %
92
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
mestská
B-56 %
93
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
B-56 %
94
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-57 %
95
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %
96
České dráhy, a.s.
štátna
B-59 %
97
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
B-60 %
98
Asseco Central Europe, a. s.
súkromná
B-60 %
99
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B60 %
100
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
B61 %
101
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B62 %
102
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B63 %
103
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B63 %
104
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B63 %
105
U. S. Steel Košice, s.r.o.
súkromná
B64 %
106
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B+65 %
107
Posti Group Corporation
štátna
B+66 %
108
Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %
109
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B+68 %
110
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+69 %
111
ČEPS, a.s.
štátna
B+69 %
112
Transport for London
mestská
B+70 %
113
VR Group
štátna
A-71 %
114
Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
A-71 %
115
BBC
štátna
A-73 %
116
Vattenfall
štátna
A78 %
117
De Volksbank
štátna
A79 %
118
SLOVNAFT, a.s.
súkromná
A79 %
119
Postnord
štátna
A+82 %
120
Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A+90 %
121
Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+92 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte