Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
VI
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %41 %0 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %0 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %0 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %42 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %26 %0 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %44 %0 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %16 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %47 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %38 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %27 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %35 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %32 %0 %
13Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %13 %
13Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %50 %13 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %42 %13 %
13Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %65 %13 %
13Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %21 %13 %
18Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %45 %14 %
18Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %14 %14 %
18Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %58 %14 %
18SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %40 %14 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %47 %15 %
23Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %62 %18 %
23Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %32 %18 %
25BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %27 %19 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %31 %19 %
27Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %51 %25 %
27AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %25 %25 %
27Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %50 %25 %
27CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %28 %25 %
27MBB a.s.
mestská
D34 %42 %25 %
27Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %26 %25 %
27Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %19 %25 %
27Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %43 %25 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %33 %25 %
27Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %37 %25 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %9 %25 %
27TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %13 %25 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %22 %25 %
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %68 %25 %
41Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %63 %31 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %46 %31 %
43Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %45 %31 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %42 %31 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %42 %34 %
45Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %61 %34 %
47Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %69 %36 %
Priemer
C-40 %43 %36 %
48Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %47 %38 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %81 %38 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %38 %39 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %39 %40 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %37 %40 %
51Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %40 %40 %
51Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %51 %40 %
51Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %33 %40 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %55 %40 %
51Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %13 %40 %
51Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %54 %40 %
51TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %25 %40 %
51TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %32 %40 %
51Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %10 %40 %
51Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %33 %40 %
51Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %46 %40 %
51Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %72 %40 %
65Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %60 %63 %
65Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %55 %63 %
65Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %45 %63 %
68TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %52 %66 %
69Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %51 %75 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %44 %75 %
71Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %51 %78 %
72EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %33 %81 %
73Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %56 %84 %
74Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %64 %88 %
75Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %58 %94 %
76Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %70 %100 %
76BIONT, a.s.
štátna
C-41 %44 %100 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %51 %100 %
76Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %64 %100 %
76Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %65 %100 %
76Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %88 %100 %
76Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %65 %100 %
83Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %46 %
83Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %30 %
83ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %28 %
83Horezza, a.s.
štátna
E+24 %32 %
83Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %42 %
83Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %
83Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %46 %
83Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %
83Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %52 %
83MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %42 %
83MsBP
mestská
E18 %6 %
83Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %62 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %77 %
83Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %42 %
83Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %70 %
83Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %77 %
83SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %38 %
83Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %55 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte