Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
VI
1BPM, s.r.o.
mestská
D31 %64 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
D+36 %67 %0 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B-58 %71 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
C46 %81 %0 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %67 %0 %
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
C45 %90 %0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C48 %79 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D30 %81 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
C48 %67 %0 %
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
E+22 %52 %0 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
E19 %26 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C49 %60 %0 %
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
B-56 %74 %0 %
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
D+37 %71 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E+20 %26 %0 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %86 %0 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C49 %64 %0 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
D32 %55 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
C+50 %79 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
C+50 %76 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-56 %90 %0 %
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
D+37 %74 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-40 %71 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C46 %60 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %10 %0 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C+53 %95 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D34 %81 %0 %
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
C-42 %95 %0 %
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
C-41 %90 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-56 %81 %0 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
C+53 %69 %0 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B+65 %74 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %57 %0 %
Priemer
C-43 %65 %12 %
34Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %10 %20 %
34Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
B-57 %38 %20 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %74 %20 %
34Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C46 %60 %20 %
38Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
E+24 %29 %60 %
38KSP, s.r.o.
mestská
D+38 %52 %60 %
38Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %93 %60 %
38Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D-29 %26 %60 %
38Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
D-28 %57 %60 %
38Tepláreň Košice, a.s.
štátna
C48 %64 %60 %
38TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C48 %60 %60 %
38Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
C+50 %74 %60 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte