Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
III
V
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %88 %83 %90 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %68 %70 %88 %
3Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %46 %60 %86 %
4Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %81 %45 %83 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %58 %65 %83 %
6Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %69 %80 %80 %
7Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %40 %55 %78 %
7Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %42 %55 %78 %
9Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %37 %80 %71 %
10Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %70 %58 %66 %
10Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %55 %58 %66 %
12Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %60 %75 %65 %
12Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %26 %60 %65 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %65 %65 %65 %
15Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %13 %64 %
16Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %42 %33 %63 %
16Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %77 %65 %63 %
16Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %33 %41 %63 %
19Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %51 %70 %61 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %56 %53 %58 %
20Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %31 %27 %58 %
20Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %65 %30 %58 %
23Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %45 %55 %56 %
23Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %70 %53 %56 %
23Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %33 %18 %56 %
26Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %63 %50 %54 %
27Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %44 %18 %51 %
28Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %65 %55 %49 %
28Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %21 %28 %49 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %42 %30 %48 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %19 %18 %46 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %51 %58 %45 %
33Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %51 %13 %44 %
34Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %50 %78 %43 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %52 %53 %41 %
35Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %45 %29 %41 %
37Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %62 %65 %40 %
37Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %37 %18 %40 %
39ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %28 %25 %38 %
39Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %64 %85 %38 %
41Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %30 %47 %35 %
41Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %47 %18 %35 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %58 %45 %33 %
Priemer
C-40 %43 %43 %32 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %42 %65 %28 %
45AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %25 %15 %25 %
45Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %47 %40 %25 %
45Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %77 %35 %25 %
45Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %72 %65 %25 %
49Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %46 %78 %23 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %25 %41 %23 %
51Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %47 %65 %20 %
51Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %51 %50 %20 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %53 %20 %
51Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %65 %20 %
51Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %55 %43 %20 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %38 %18 %20 %
57BIONT, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %18 %
57CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %28 %41 %18 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %42 %30 %18 %
57Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %62 %9 %18 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %9 %33 %18 %
62Horezza, a.s.
štátna
E+24 %32 %41 %15 %
62Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %41 %25 %15 %
62Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %43 %41 %15 %
62Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %33 %32 %15 %
62Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %55 %68 %15 %
62THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %16 %18 %15 %
62TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %32 %9 %15 %
62Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %22 %65 %15 %
62Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %42 %18 %15 %
62Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %35 %30 %15 %
72MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %18 %13 %
72Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %18 %13 %
72SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %38 %32 %13 %
72Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %26 %45 %13 %
72TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %13 %41 %13 %
72Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %44 %18 %13 %
78Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %52 %18 %10 %
79MsBP
mestská
E18 %6 %65 %8 %
80BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %27 %18 %5 %
80Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %45 %25 %5 %
80Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %14 %41 %5 %
80Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %51 %47 %5 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %46 %20 %5 %
80Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %42 %76 %5 %
80SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %40 %41 %5 %
80Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %64 %75 %5 %
80Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %13 %47 %5 %
80Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %54 %41 %5 %
80Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %61 %32 %5 %
80Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %27 %18 %5 %
92Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %50 %65 %3 %
92Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %32 %43 %3 %
92Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %38 %29 %3 %
95Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %39 %43 %0 %
95EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %33 %27 %0 %
95MBB a.s.
mestská
D34 %42 %41 %0 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %10 %41 %0 %
95Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %46 %40 %0 %
95Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %32 %9 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte