Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
III
V
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %60 %55 %94 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %45 %73 %90 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %64 %64 %88 %
4Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %10 %20 %78 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %45 %86 %72 %
6Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %16 %77 %71 %
7Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %63 %55 %69 %
8Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %11 %41 %67 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %45 %68 %60 %
10Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %74 %64 %58 %
11Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %68 %73 %57 %
12Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %52 %40 %56 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %50 %100 %53 %
14Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %20 %55 %50 %
15Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %60 %59 %49 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %64 %44 %
17Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %80 %50 %43 %
17Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %35 %77 %43 %
19Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %59 %77 %42 %
20Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %42 %40 %39 %
21Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %25 %50 %38 %
21Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %95 %38 %
23Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %53 %60 %36 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %41 %86 %35 %
25Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %58 %55 %33 %
25Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %82 %33 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %18 %55 %32 %
27Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %66 %27 %32 %
Priemer
D+38 %37 %53 %29 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %31 %60 %28 %
30Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %42 %40 %26 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %27 %41 %26 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %57 %77 %24 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %30 %68 %22 %
33Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %30 %59 %22 %
33KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %32 %50 %22 %
33Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %59 %22 %
33Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %10 %60 %22 %
33Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %22 %50 %22 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %51 %64 %22 %
33Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %48 %40 %22 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %17 %55 %22 %
33Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %42 %18 %22 %
33Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %45 %22 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %28 %60 %22 %
33Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %41 %80 %22 %
33Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %24 %100 %22 %
47MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %58 %40 %21 %
48Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %7 %40 %19 %
49Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %49 %82 %18 %
49Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %52 %68 %18 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %19 %36 %17 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %30 %0 %17 %
51ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %33 %32 %17 %
51Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %34 %64 %17 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %38 %40 %17 %
51Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %14 %0 %17 %
51Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %18 %45 %17 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %53 %68 %17 %
51Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %18 %20 %17 %
51Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %24 %0 %17 %
51TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %56 %64 %17 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %17 %0 %17 %
51Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %3 %20 %17 %
51Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %14 %0 %17 %
51Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %51 %40 %17 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %39 %64 %16 %
67Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %16 %82 %12 %
68Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %8 %59 %11 %
68Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %14 %0 %11 %
68Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %30 %60 %11 %
71Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %43 %82 %8 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %59 %80 %6 %
72Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %32 %0 %6 %
72Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %38 %59 %6 %
72Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %41 %40 %6 %
76Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %43 %60 %4 %
77BIONT, a.s.
štátna
D+39 %53 %64 %0 %
77BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %40 %0 %
77Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %42 %80 %0 %
77SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %36 %40 %0 %
77Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %15 %33 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte