Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
III
IV
V
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %88 %83 %94 %90 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %81 %45 %40 %83 %
3Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %77 %65 %28 %63 %
4Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %77 %35 %34 %25 %
5Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %72 %65 %42 %25 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %70 %58 %57 %66 %
7Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %70 %53 %45 %56 %
8Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %69 %80 %52 %80 %
9Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %68 %70 %67 %88 %
10Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %65 %65 %38 %65 %
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %65 %30 %48 %58 %
12Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %65 %55 %77 %49 %
13Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %64 %85 %41 %38 %
14Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %64 %75 %76 %5 %
15Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %63 %50 %12 %54 %
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %62 %9 %21 %18 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %62 %65 %29 %40 %
18Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %61 %32 %40 %5 %
19Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %60 %75 %28 %65 %
20Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %58 %45 %29 %33 %
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %58 %65 %73 %83 %
22Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %56 %53 %67 %58 %
23Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %55 %68 %54 %15 %
23Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %55 %43 %19 %20 %
25Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %55 %58 %33 %66 %
26Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %13 %43 %64 %
27Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %54 %41 %20 %5 %
28Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %52 %18 %33 %10 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %52 %53 %29 %41 %
30Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %51 %70 %56 %61 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %51 %13 %53 %44 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %51 %58 %16 %45 %
32Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %51 %50 %64 %20 %
32Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %51 %47 %5 %5 %
35Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %50 %78 %19 %43 %
36Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %50 %65 %48 %3 %
37Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %47 %40 %28 %25 %
37Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %47 %18 %11 %35 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %47 %65 %33 %20 %
40Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %46 %78 %12 %23 %
40Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %46 %20 %27 %5 %
40Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %46 %40 %0 %0 %
43Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %46 %60 %62 %86 %
44Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %45 %25 %52 %5 %
45Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %45 %55 %38 %56 %
45Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %45 %29 %30 %41 %
47BIONT, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %33 %18 %
47Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %44 %18 %11 %51 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %44 %18 %28 %13 %
Priemer
C-40 %43 %43 %34 %32 %
50Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %43 %41 %15 %15 %
51Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %42 %76 %33 %5 %
51Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %42 %18 %2 %15 %
53Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %42 %55 %56 %78 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %42 %65 %21 %28 %
54MBB a.s.
mestská
D34 %42 %41 %40 %0 %
54Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %42 %30 %33 %48 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %42 %30 %15 %18 %
57Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %42 %33 %56 %63 %
59Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %41 %25 %8 %15 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %65 %26 %20 %
61Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %40 %55 %79 %78 %
61SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %40 %41 %24 %5 %
63Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %39 %43 %41 %0 %
64SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %38 %32 %30 %13 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %38 %18 %19 %20 %
64Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %38 %29 %43 %3 %
67Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %37 %18 %21 %40 %
68Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %37 %80 %73 %71 %
69Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %35 %30 %19 %15 %
70Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %53 %49 %20 %
71EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %33 %27 %40 %0 %
71Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %33 %32 %7 %15 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %33 %18 %35 %56 %
74Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %33 %41 %33 %63 %
75Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %32 %43 %30 %3 %
75Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %32 %9 %19 %0 %
77Horezza, a.s.
štátna
E+24 %32 %41 %24 %15 %
77TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %32 %9 %22 %15 %
79Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %31 %27 %21 %58 %
80Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %30 %47 %48 %35 %
81CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %28 %41 %26 %18 %
81ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %28 %25 %23 %38 %
83BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %27 %18 %29 %5 %
83Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %27 %18 %48 %5 %
85Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %26 %60 %39 %65 %
86Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %26 %45 %17 %13 %
87TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %25 %41 %50 %23 %
88AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %25 %15 %10 %25 %
89Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %22 %65 %36 %15 %
90Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %21 %28 %5 %49 %
91Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %19 %18 %17 %46 %
92MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %18 %40 %13 %
92Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %18 %17 %13 %
94THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %16 %18 %2 %15 %
95Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %14 %41 %26 %5 %
96Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %13 %47 %24 %5 %
97TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %13 %41 %13 %13 %
98Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %10 %41 %46 %0 %
99Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %9 %33 %43 %18 %
100MsBP
mestská
E18 %6 %65 %29 %8 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte