Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
III
IV
V
1MsBP
mestská
E18 %6 %65 %29 %8 %
2Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %9 %33 %43 %18 %
3Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %10 %41 %46 %0 %
4TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %13 %41 %13 %13 %
5Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %13 %47 %24 %5 %
6Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %14 %41 %26 %5 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %16 %18 %2 %15 %
8MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %18 %18 %40 %13 %
8Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %18 %17 %13 %
10Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %19 %18 %17 %46 %
11Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %21 %28 %5 %49 %
12Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %22 %65 %36 %15 %
13AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %25 %15 %10 %25 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %25 %41 %50 %23 %
15Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %26 %45 %17 %13 %
16Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %26 %60 %39 %65 %
17BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %27 %18 %29 %5 %
17Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %27 %18 %48 %5 %
19CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %28 %41 %26 %18 %
19ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %28 %25 %23 %38 %
21Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %30 %47 %48 %35 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %31 %27 %21 %58 %
23Horezza, a.s.
štátna
E+24 %32 %41 %24 %15 %
23TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %32 %9 %22 %15 %
25Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %32 %43 %30 %3 %
25Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %32 %9 %19 %0 %
27Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %33 %41 %33 %63 %
28EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %33 %27 %40 %0 %
28Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %33 %32 %7 %15 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %33 %18 %35 %56 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %53 %49 %20 %
32Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %35 %30 %19 %15 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %37 %80 %73 %71 %
34Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %37 %18 %21 %40 %
35SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %38 %32 %30 %13 %
35Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %38 %18 %19 %20 %
35Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %38 %29 %43 %3 %
38Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %39 %43 %41 %0 %
39Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %40 %55 %79 %78 %
39SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %40 %41 %24 %5 %
41Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %41 %25 %8 %15 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %65 %26 %20 %
43MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %42 %30 %15 %18 %
43Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %42 %33 %56 %63 %
45Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %42 %65 %21 %28 %
45MBB a.s.
mestská
D34 %42 %41 %40 %0 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %42 %30 %33 %48 %
48Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %42 %55 %56 %78 %
49Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %42 %76 %33 %5 %
49Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %42 %18 %2 %15 %
51Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %43 %41 %15 %15 %
Priemer
C-40 %43 %43 %34 %32 %
52BIONT, a.s.
štátna
C-41 %44 %45 %33 %18 %
52Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %44 %18 %11 %51 %
52Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %44 %18 %28 %13 %
55Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %45 %55 %38 %56 %
55Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %45 %29 %30 %41 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %45 %25 %52 %5 %
58Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %46 %60 %62 %86 %
59Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %46 %78 %12 %23 %
59Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %46 %20 %27 %5 %
59Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %46 %40 %0 %0 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %47 %65 %33 %20 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %47 %40 %28 %25 %
63Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %47 %18 %11 %35 %
65Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %50 %65 %48 %3 %
66Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %50 %78 %19 %43 %
67Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %51 %58 %16 %45 %
67Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %51 %50 %64 %20 %
67Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %51 %47 %5 %5 %
70Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %51 %70 %56 %61 %
70Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %51 %13 %53 %44 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %52 %53 %29 %41 %
73Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %52 %18 %33 %10 %
74Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %54 %41 %20 %5 %
75Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %13 %43 %64 %
76Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %55 %58 %33 %66 %
77Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %55 %68 %54 %15 %
77Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %55 %43 %19 %20 %
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %56 %53 %67 %58 %
80Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %58 %65 %73 %83 %
81Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %58 %45 %29 %33 %
82Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %60 %75 %28 %65 %
83Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %61 %32 %40 %5 %
84Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %62 %65 %29 %40 %
85Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %62 %9 %21 %18 %
86Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %63 %50 %12 %54 %
87Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %64 %75 %76 %5 %
88Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %64 %85 %41 %38 %
89Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %65 %55 %77 %49 %
90Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %65 %65 %38 %65 %
90Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %65 %30 %48 %58 %
92Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %68 %70 %67 %88 %
93Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %69 %80 %52 %80 %
94Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %70 %53 %45 %56 %
95Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %70 %58 %57 %66 %
96Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %72 %65 %42 %25 %
97Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %77 %35 %34 %25 %
98Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %77 %65 %28 %63 %
99Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %81 %45 %40 %83 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %88 %83 %94 %90 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte