Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %
43BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %
Priemer
C-40 %47 %
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %
48TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %
52EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %
56Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %
61MBB a.s.
mestská
D34 %33 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %
68Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %
89Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %
91ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %
97MsBP
mestská
E18 %12 %
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %
99TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte