Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %
2Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %
4Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %
6Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %
8Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %
9Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %
10Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %
11Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %
12Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %
13Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %
14TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %
15Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %
16EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %
17Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %
18Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %
19Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %
Priemer
D+35 %44 %
20MBB a.s.
mestská
D34 %33 %
21Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %
22Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %
23Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %
24Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %
25Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %
26Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %
27Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %
29Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %
30Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %
31Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %
32Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %
34Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %
35Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %
36TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %
38SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %
39CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %
40Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %
41Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %
42Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %
43Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %
44BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %
45MsBP
mestská
E18 %12 %
46TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %
47THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte