Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
III
IV
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %18 %2 %
2TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %41 %13 %
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %15 %10 %
4MsBP
mestská
E18 %12 %65 %29 %
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %18 %29 %
6Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %41 %46 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %18 %17 %
8Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %40 %0 %
9Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %47 %24 %
10ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %25 %23 %
11Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %43 %30 %
12Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %41 %24 %
13Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %18 %11 %
14CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %41 %26 %
15MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %30 %15 %
16SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %41 %24 %
17Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %41 %15 %
18TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %9 %22 %
19Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %9 %19 %
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %18 %17 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %45 %17 %
22MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %18 %40 %
23Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %20 %27 %
24Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %18 %48 %
25Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %18 %2 %
26Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %30 %19 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %28 %5 %
28Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %41 %26 %
29Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %18 %35 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %25 %8 %
31Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %76 %33 %
32Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %43 %19 %
33Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %18 %11 %
34Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %33 %43 %
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %32 %7 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %65 %26 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %18 %19 %
38Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %27 %21 %
39Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %65 %33 %
40MBB a.s.
mestská
D34 %33 %41 %40 %
41Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %18 %21 %
42Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %65 %36 %
43Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %47 %5 %
44Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %53 %49 %
45Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %47 %48 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %43 %41 %
47Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %18 %28 %
48SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %32 %30 %
49EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %27 %40 %
50Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %29 %43 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %18 %33 %
52Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %41 %20 %
53TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %41 %50 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %78 %12 %
Priemer
C-40 %47 %43 %34 %
55Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %60 %39 %
56Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %30 %33 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %65 %21 %
58BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %45 %33 %
59Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %9 %21 %
60Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %29 %30 %
61Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %40 %28 %
62Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %25 %52 %
63Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %58 %16 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %41 %33 %
65Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %55 %38 %
66Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %32 %40 %
67Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %13 %43 %
68Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %65 %48 %
69Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %78 %19 %
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %45 %29 %
71Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %33 %56 %
72TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %53 %29 %
73Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %55 %56 %
74Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %50 %12 %
75Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %13 %53 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %50 %64 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %58 %33 %
78Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %85 %41 %
79Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %65 %29 %
80Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %70 %56 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %35 %34 %
82Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %68 %54 %
83Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %30 %48 %
84Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %65 %42 %
85Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %55 %79 %
86Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %75 %28 %
87Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %60 %62 %
88Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %80 %73 %
89Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %38 %
90Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %65 %28 %
91Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %53 %67 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %75 %76 %
93Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %45 %40 %
94Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %58 %57 %
95Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %67 %
96Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %80 %52 %
97Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %53 %45 %
98Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %55 %77 %
99Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %65 %73 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %83 %94 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte