Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
III
IV
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
A+89 %84 %83 %94 %
2Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
B-57 %55 %55 %79 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
B+67 %59 %55 %77 %
4Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
B61 %53 %75 %76 %
5Mestské lesy Košice a.s.
mestská
A75 %100 %65 %73 %
6Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
B-58 %59 %80 %73 %
7Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
B60 %55 %53 %67 %
8Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B63 %53 %70 %67 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C+52 %56 %50 %64 %
10Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
B-57 %55 %60 %62 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
B63 %53 %58 %57 %
12Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+54 %37 %70 %56 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
C48 %55 %33 %56 %
12Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
C+51 %49 %55 %56 %
15Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %67 %68 %54 %
16Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C+52 %65 %13 %53 %
17Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %25 %52 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B64 %61 %80 %52 %
19TEHOS, s.r.o.
mestská
D+39 %59 %41 %50 %
20Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D+38 %35 %53 %49 %
21Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
D-29 %40 %18 %48 %
21Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-56 %82 %30 %48 %
23Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
C46 %61 %65 %48 %
23Enerbyt s.r.o.
mestská
D+38 %41 %47 %48 %
25Vadaš s.r.o.
mestská
E+21 %13 %41 %46 %
26Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B64 %84 %53 %45 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
C46 %55 %13 %43 %
27Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
D31 %61 %33 %43 %
27Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+39 %59 %29 %43 %
30Železnice Slovenskej republiky
štátna
B-57 %61 %65 %42 %
31Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+53 %34 %85 %41 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D+39 %53 %43 %41 %
33EMKOBEL, a.s.
mestská
D+39 %53 %27 %40 %
33MBB a.s.
mestská
D34 %33 %41 %40 %
33MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
D-28 %55 %18 %40 %
36Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
C45 %55 %32 %40 %
37Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
B63 %68 %45 %40 %
38Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
C-40 %49 %60 %39 %
39Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
C-44 %49 %55 %38 %
40Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
B-58 %55 %65 %38 %
41Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+36 %61 %65 %36 %
42Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
D30 %14 %18 %35 %
Priemer
C-40 %47 %43 %34 %
43Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-55 %68 %35 %34 %
44Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
C-41 %47 %30 %33 %
44Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
D31 %7 %76 %33 %
46BIONT, a.s.
štátna
C-41 %46 %45 %33 %
47Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
C+53 %59 %58 %33 %
48Martinská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %18 %33 %
48Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
C-44 %66 %41 %33 %
50Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
D34 %5 %65 %33 %
51Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
E+23 %11 %43 %30 %
52Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %44 %29 %30 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
D+39 %66 %32 %30 %
54TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C49 %59 %53 %29 %
55BARDTERM, s.r.o.
mestská
E20 %6 %18 %29 %
55MsBP
mestská
E18 %12 %65 %29 %
55Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C+54 %69 %65 %29 %
58Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C47 %68 %45 %29 %
59Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-57 %68 %75 %28 %
60Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D+39 %49 %18 %28 %
61Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B-59 %58 %65 %28 %
62Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C-42 %69 %40 %28 %
63Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-28 %18 %20 %27 %
64CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
E+24 %12 %41 %26 %
64Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %11 %65 %26 %
66Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %72 %41 %26 %
67Horezza, a.s.
štátna
E+24 %7 %41 %24 %
68SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
D-25 %11 %41 %24 %
68Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
E+23 %34 %47 %24 %
70ENERGO-SK, a.s.
župná
E+23 %6 %25 %23 %
71TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
D-26 %30 %9 %22 %
72Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-41 %61 %9 %21 %
72Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+36 %59 %18 %21 %
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
D34 %46 %27 %21 %
75Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C-41 %54 %65 %21 %
76Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+39 %53 %41 %20 %
77Letisko Sliač, a.s.
štátna
C46 %68 %78 %19 %
77Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D32 %61 %18 %19 %
77Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-29 %50 %30 %19 %
77Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D-26 %56 %9 %19 %
81Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
D31 %7 %43 %19 %
82Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %50 %18 %17 %
83Prešov REAL, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %18 %17 %
83Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-28 %55 %45 %17 %
85Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-43 %53 %58 %16 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
E+24 %7 %30 %15 %
86Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
D-25 %6 %41 %15 %
88TERMÁL s.r.o.
mestská
E15 %7 %41 %13 %
89Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
D+39 %48 %78 %12 %
90Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
C+51 %75 %50 %12 %
91Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
E+24 %6 %18 %11 %
91Transpetrol, a.s.
štátna
D31 %44 %18 %11 %
93AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
E18 %13 %15 %10 %
94Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
D31 %61 %25 %8 %
95Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %65 %32 %7 %
96Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
D+37 %59 %47 %5 %
97Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-30 %68 %28 %5 %
98THERMALPARK DS, a.s.
mestská
E-11 %13 %18 %2 %
98Verejné prístavy, a.s.
štátna
D-29 %56 %18 %2 %
100Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
E+22 %13 %40 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte