V. Etika

 
Názov
Kategória
V
 
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
0 %
1MBB a.s.
mestská
0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
0 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 %
7Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
3 %
7Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
3 %
7Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
3 %
10BARDTERM, s.r.o.
mestská
5 %
10Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 %
10Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
5 %
10Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
5 %
10Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
5 %
10Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
5 %
10SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
5 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
5 %
10Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
5 %
10Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
5 %
10Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
5 %
10Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
5 %
22MsBP
mestská
8 %
23Martinská teplárenská, a.s.
štátna
10 %
24MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
13 %
24Prešov REAL, s.r.o.
mestská
13 %
24SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
13 %
24Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
13 %
24TERMÁL s.r.o.
mestská
13 %
24Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
13 %
30Horezza, a.s.
štátna
15 %
30Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
15 %
30Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
15 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
15 %
30Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
15 %
30THERMALPARK DS, a.s.
mestská
15 %
30TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
15 %
30Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
15 %
30Verejné prístavy, a.s.
štátna
15 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
15 %
40BIONT, a.s.
štátna
18 %
40CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
18 %
40MH Invest, s.r.o.
štátna
18 %
40Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %
40Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
18 %
45Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
20 %
45Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
20 %
45Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
20 %
45Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
20 %
45Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
20 %
45Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
20 %
51Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
23 %
51TEHOS, s.r.o.
mestská
23 %
53AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
25 %
53Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
25 %
53Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
25 %
53Železnice Slovenskej republiky
štátna
25 %
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
28 %
Priemer
32 %
58Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
33 %
59Enerbyt s.r.o.
mestská
35 %
59Transpetrol, a.s.
štátna
35 %
61ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %
61Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
38 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
40 %
63Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
40 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
41 %
65Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %
67Letisko Sliač, a.s.
štátna
43 %
68Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %
69Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
45 %
70Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
48 %
72Slovenská pošta, a.s.
štátna
49 %
72Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
49 %
74Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
51 %
75Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
54 %
76Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %
76Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
56 %
76Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
56 %
79Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
58 %
79Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
58 %
79Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
58 %
82Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
61 %
83Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
63 %
83Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
63 %
83Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
63 %
86Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
64 %
87Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
65 %
87Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
65 %
87Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
65 %
90Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
66 %
90Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
66 %
92Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
71 %
93Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
78 %
93Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
78 %
95Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
80 %
96Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
83 %
96Mestské lesy Košice a.s.
mestská
83 %
98Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
86 %
99Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
88 %
100Tepláreň Košice, a.s.
štátna
90 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte