V. Etika

 
Názov
Kategória
V
 
1BIONT, a.s.
štátna
0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
0 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 %
6Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
4 %
7Hydromeliorácie, š.p.
štátna
6 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
6 %
7Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
6 %
7Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
6 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
8 %
12Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
11 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
11 %
12Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
11 %
15Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
12 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
16 %
17Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
17 %
17DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
17 %
17ENERGO-SK, a.s.
župná
17 %
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
17 %
17Martinská teplárenská, a.s.
štátna
17 %
17Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
17 %
17Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
17 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
17 %
17Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
17 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
17 %
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
17 %
17Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
17 %
17Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
17 %
17Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
17 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
18 %
32Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
18 %
34Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
19 %
35MH Invest, s.r.o.
štátna
21 %
36Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
22 %
36Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
22 %
36KSP, s.r.o.
mestská
22 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
22 %
36Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %
36Mestské lesy Košice a.s.
mestská
22 %
36Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
22 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %
36Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
22 %
36Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
22 %
36Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
22 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
22 %
36Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
22 %
50Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
24 %
51Letisko Sliač, a.s.
štátna
26 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
26 %
53MsHK Žilina, a.s.
mestská
28 %
Priemer
29 %
54Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
32 %
54Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
32 %
56Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
33 %
56Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
33 %
58Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
35 %
59Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
36 %
60Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
38 %
60Tepláreň Košice, a.s.
štátna
38 %
62Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %
63Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
42 %
64Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
43 %
64Transpetrol, a.s.
štátna
43 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
44 %
67Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
49 %
68Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
50 %
69Verejné prístavy, a.s.
štátna
53 %
70Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
56 %
71Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
57 %
72Železnice Slovenskej republiky
štátna
58 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
60 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
67 %
75Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
69 %
76Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
71 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
72 %
78Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
78 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
88 %
80Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
90 %
81Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
94 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte