Celkové hodnotenie

 
Názov
Kategória
Spolu
 
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %
43BIONT, a.s.
štátna
41 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %
Priemer
40 %
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %
48TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %
52EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %
56Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %
61MBB a.s.
mestská
34 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %
68Transpetrol, a.s.
štátna
31 %
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %
89Horezza, a.s.
štátna
24 %
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %
91ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
21 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %
97MsBP
mestská
18 %
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %
99TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte