Celkové hodnotenie

 
Názov
Kategória
Spolu
 
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %
2Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %
3Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
58 %
4Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57 %
4Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %
4Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %
7Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
56 %
7Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
56 %
7Železnice Slovenskej republiky
štátna
56 %
10Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
53 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
53 %
12Slovenská pošta, a.s.
štátna
50 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %
12Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
50 %
15Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
49 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
49 %
17Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
48 %
17Mestské lesy Košice a.s.
mestská
48 %
17Tepláreň Košice, a.s.
štátna
48 %
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
48 %
21Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
46 %
21Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
46 %
21Transpetrol, a.s.
štátna
46 %
24Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
45 %
Priemer
43 %
25Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
42 %
26Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
41 %
27Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
40 %
27Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
40 %
29Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %
29Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %
31KSP, s.r.o.
mestská
38 %
32Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
37 %
32Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
37 %
34Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
36 %
35Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
34 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
32 %
37BPM, s.r.o.
mestská
31 %
38Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
30 %
38Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
30 %
40Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
29 %
41Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
28 %
42Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
24 %
43Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
22 %
44Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
20 %
45MsHK Žilina, a.s.
mestská
19 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte