Názov
Kategória
Spolu
III
IV
V
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %83 %94 %90 %100 %
2Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %65 %73 %83 %94 %
3Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %55 %77 %49 %100 %
4Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %53 %45 %56 %
5Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %80 %52 %80 %36 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %70 %67 %88 %25 %
7Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %58 %57 %66 %100 %
8Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %45 %40 %83 %38 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %75 %76 %5 %88 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %53 %67 %58 %84 %
11Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %65 %28 %63 %
12Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %65 %38 %65 %100 %
13Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %80 %73 %71 %40 %
14Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %60 %62 %86 %
15Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %75 %28 %65 %63 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %79 %78 %40 %
17Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %65 %42 %25 %40 %
18Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %30 %48 %58 %13 %
19Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %68 %54 %15 %63 %
20Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %35 %34 %25 %
21Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %70 %56 %61 %75 %
22Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %65 %29 %40 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %85 %41 %38 %100 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %58 %33 %66 %
25Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %50 %64 %20 %100 %
26Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %13 %53 %44 %78 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %50 %12 %54 %31 %
28Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %55 %56 %78 %34 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %53 %29 %41 %66 %
30Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %33 %56 %63 %31 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %45 %29 %33 %14 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %78 %19 %43 %13 %
33Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %65 %48 %3 %25 %
34Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %13 %43 %64 %13 %
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %32 %40 %5 %34 %
36Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %55 %38 %56 %14 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %41 %33 %63 %40 %
38Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %58 %16 %45 %25 %
39Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %25 %52 %5 %31 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %40 %28 %25 %15 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %29 %30 %41 %63 %
42Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %9 %21 %18 %18 %
43BIONT, a.s.
štátna
41 %45 %33 %18 %100 %
44Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %65 %21 %28 %
45Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %30 %33 %48 %
46Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %60 %39 %65 %25 %
Priemer
40 %43 %34 %32 %36 %
47Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %78 %12 %23 %
48TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %41 %50 %23 %40 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %41 %20 %5 %40 %
50Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %18 %33 %10 %
51Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %29 %43 %3 %39 %
52EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %27 %40 %0 %81 %
53SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %32 %30 %13 %
54Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %18 %28 %13 %75 %
55Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %43 %41 %0 %40 %
56Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %47 %48 %35 %
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %53 %49 %20 %
58Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %47 %5 %5 %40 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %65 %36 %15 %25 %
60Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %18 %21 %40 %25 %
61MBB a.s.
mestská
34 %41 %40 %0 %25 %
62Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %65 %33 %20 %38 %
63Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %27 %21 %58 %19 %
64Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %18 %19 %20 %0 %
65Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %65 %26 %20 %
66Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %32 %7 %15 %25 %
67Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %33 %43 %18 %25 %
68Transpetrol, a.s.
štátna
31 %18 %11 %35 %0 %
69Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %43 %19 %20 %40 %
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %76 %33 %5 %0 %
71Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %25 %8 %15 %0 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %18 %35 %56 %40 %
73Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %41 %26 %5 %14 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %28 %5 %49 %13 %
75Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %30 %19 %15 %0 %
76Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %18 %2 %15 %13 %
77Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %18 %48 %5 %0 %
78Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %20 %27 %5 %31 %
79MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %18 %40 %13 %0 %
80Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %45 %17 %13 %0 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %18 %17 %46 %25 %
82Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %9 %19 %0 %0 %
83TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %9 %22 %15 %40 %
84Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %41 %15 %15 %25 %
85SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %41 %24 %5 %14 %
86MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %30 %15 %18 %
87CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %41 %26 %18 %25 %
88Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %18 %11 %51 %0 %
89Horezza, a.s.
štátna
24 %41 %24 %15 %
90Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %43 %30 %3 %18 %
91ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %25 %23 %38 %
92Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %47 %24 %5 %40 %
93Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %40 %0 %0 %40 %
94Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %18 %17 %13 %0 %
95Vadaš s.r.o.
mestská
21 %41 %46 %0 %40 %
96BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %18 %29 %5 %19 %
97MsBP
mestská
18 %65 %29 %8 %
98AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %15 %10 %25 %25 %
99TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %41 %13 %13 %25 %
100THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %18 %2 %15 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte