Názov
Kategória
Spolu
III
IV
V
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %64 %47 %88 %67 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %64 %57 %58 %17 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %73 %55 %57 %17 %
4Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %55 %40 %94 %30 %
5Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %50 %35 %43 %0 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %73 %60 %90 %13 %
7Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %95 %70 %38 %50 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %55 %50 %33 %44 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %68 %44 %60 %67 %
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %55 %28 %69 %13 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %59 %50 %49 %7 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %27 %36 %32 %18 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %77 %35 %24 %7 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %86 %23 %72 %20 %
15Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %77 %26 %42 %44 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %64 %38 %44 %50 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %60 %51 %36 %7 %
18Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %100 %33 %53 %13 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %68 %37 %18 %18 %
20Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %82 %24 %33 %13 %
21Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %55 %55 %50 %50 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %64 %40 %22 %13 %
23Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %68 %47 %17 %13 %
24Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %40 %45 %17 %44 %
25Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %77 %43 %71 %61 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %80 %24 %6 %0 %
27Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %64 %41 %17 %55 %
28Transpetrol, a.s.
štátna
45 %77 %23 %43 %11 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %64 %28 %17 %67 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %50 %60 %38 %39 %
31Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %40 %33 %22 %27 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %82 %18 %18 %0 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %68 %36 %22 %22 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %80 %30 %22 %25 %
35Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %40 %43 %17 %0 %
36Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %40 %22 %39 %11 %
37Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %64 %30 %16 %28 %
38Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %40 %21 %26 %13 %
39BIONT, a.s.
štátna
39 %64 %40 %0 %13 %
Priemer
38 %53 %31 %29 %19 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %40 %30 %56 %0 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %82 %38 %8 %0 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %60 %41 %22 %18 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %100 %44 %22 %13 %
44Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %86 %35 %35 %0 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %18 %34 %22 %22 %
46Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %0 %45 %6 %19 %
47Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %55 %40 %22 %22 %
48Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %82 %31 %12 %0 %
49Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %41 %14 %67 %0 %
50Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %36 %33 %17 %18 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %60 %25 %11 %0 %
52Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %40 %16 %6 %18 %
53Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %59 %28 %22 %0 %
54MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %40 %22 %21 %0 %
55Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %50 %5 %22 %0 %
56Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %45 %38 %17 %33 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %41 %21 %26 %0 %
58DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %0 %15 %17 %18 %
59Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %60 %30 %4 %40 %
60Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %55 %15 %32 %50 %
61Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %0 %18 %17 %0 %
62MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %60 %36 %28 %17 %
63Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %59 %18 %11 %0 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %59 %18 %6 %22 %
65Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %20 %20 %17 %44 %
66Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %59 %20 %22 %17 %
67Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %0 %18 %17 %0 %
68Rudné bane, š.p.
štátna
25 %80 %24 %0 %18 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %32 %8 %17 %0 %
70Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %0 %10 %11 %0 %
71Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %60 %13 %22 %0 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %20 %28 %78 %18 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %0 %13 %17 %0 %
74KSP, s.r.o.
mestská
22 %50 %24 %22 %18 %
75BPM, s.r.o.
mestská
21 %40 %16 %0 %13 %
76Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %45 %23 %22 %22 %
77Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %0 %39 %17 %17 %
78SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %40 %8 %0 %0 %
79Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %40 %21 %19 %0 %
80Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %20 %17 %17 %13 %
81Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %33 %18 %0 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte