Názov
Kategória
Spolu
II
III
VI
Priemer
40 %43 %43 %36 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %58 %65 %94 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %70 %53 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %88 %83 %100 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %65 %30 %13 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %63 %50 %31 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %14 %41 %14 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %47 %40 %15 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %62 %65 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %81 %45 %38 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %60 %75 %63 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %50 %78 %13 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %58 %45 %14 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %77 %35 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %21 %28 %13 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %55 %68 %63 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %33 %41 %40 %
1SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %38 %32 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %33 %32 %25 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %51 %13 %78 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %45 %25 %31 %
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %50 %65 %25 %
1Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %41 %25 %0 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %62 %9 %18 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %9 %33 %25 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %38 %18 %0 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %22 %65 %25 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %72 %65 %40 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %69 %80 %36 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %37 %80 %40 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %51 %47 %40 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %65 %55 %100 %
1TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %25 %41 %40 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %52 %53 %66 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %37 %18 %25 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %38 %29 %39 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %55 %58 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %77 %65 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %51 %50 %100 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %42 %18 %13 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %32 %9 %0 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %40 %55 %40 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %46 %60 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %13 %13 %
1MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %18 %18 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %42 %33 %31 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %26 %45 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %56 %53 %84 %
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %61 %32 %34 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %65 %65 %100 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %42 %65 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %51 %58 %25 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %70 %58 %100 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %39 %43 %40 %
1EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %33 %27 %81 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %64 %75 %88 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %54 %41 %40 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %68 %70 %25 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %19 %18 %25 %
1Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %18 %18 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %35 %30 %0 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %45 %55 %14 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %52 %18 %
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %26 %60 %25 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %42 %55 %34 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %44 %18 %75 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %46 %78 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %42 %30 %
1BIONT, a.s.
štátna
41 %44 %45 %100 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %31 %27 %19 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
31 %47 %18 %0 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %45 %29 %63 %
1Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %30 %47 %
1Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %27 %18 %0 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %51 %70 %75 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %53 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %64 %85 %100 %
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %13 %47 %40 %
1MBB a.s.
mestská
34 %42 %41 %25 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %32 %9 %40 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %46 %20 %31 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %33 %18 %40 %
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %46 %40 %40 %
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %25 %15 %25 %
1THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %16 %18 %0 %
1Vadaš s.r.o.
mestská
21 %10 %41 %40 %
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %28 %41 %25 %
1MsBP
mestská
18 %6 %65 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %65 %
1SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %40 %41 %14 %
1Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %32 %43 %18 %
1Horezza, a.s.
štátna
24 %32 %41 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %42 %30 %
1Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %42 %76 %0 %
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %55 %43 %40 %
1TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %13 %41 %25 %
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %27 %18 %19 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %28 %25 %
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %43 %41 %25 %
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %44 %18 %0 %
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %47 %65 %38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte