Názov
Kategória
Spolu
II
III
VI
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %64 %85 %100 %
2Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %88 %83 %100 %
3Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %37 %80 %40 %
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %69 %80 %36 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %46 %78 %
5Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %50 %78 %13 %
7Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %42 %76 %0 %
8Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %60 %75 %63 %
8Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %64 %75 %88 %
10Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %51 %70 %75 %
10Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %68 %70 %25 %
12Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %55 %68 %63 %
13Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %41 %65 %
13Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %58 %65 %94 %
13Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %77 %65 %
13Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %72 %65 %40 %
17Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %50 %65 %25 %
17Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %47 %65 %38 %
17Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %42 %65 %
17MsBP
mestská
18 %6 %65 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %62 %65 %
17Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %22 %65 %25 %
17Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %65 %65 %100 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %46 %60 %
24Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %26 %60 %25 %
26Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %51 %58 %25 %
26Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %70 %58 %100 %
26Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %55 %58 %
29Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %45 %55 %14 %
29Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %40 %55 %40 %
29Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %65 %55 %100 %
29Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %42 %55 %34 %
33Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %53 %
34Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %70 %53 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %56 %53 %84 %
34TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %52 %53 %66 %
37Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %51 %50 %100 %
37Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %63 %50 %31 %
39Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %51 %47 %40 %
40Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %30 %47 %
40Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %13 %47 %40 %
42BIONT, a.s.
štátna
41 %44 %45 %100 %
42Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %81 %45 %38 %
42Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %58 %45 %14 %
42Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %26 %45 %0 %
Priemer
40 %43 %43 %36 %
46Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %55 %43 %40 %
46Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %32 %43 %18 %
48Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %39 %43 %40 %
49CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %28 %41 %25 %
49Horezza, a.s.
štátna
24 %32 %41 %
49Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %14 %41 %14 %
49MBB a.s.
mestská
34 %42 %41 %25 %
49Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %43 %41 %25 %
49SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %40 %41 %14 %
49Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %54 %41 %40 %
49TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %25 %41 %40 %
49TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %13 %41 %25 %
49Vadaš s.r.o.
mestská
21 %10 %41 %40 %
49Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %33 %41 %40 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %47 %40 %15 %
60Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %46 %40 %40 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %77 %35 %
63Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %42 %33 %31 %
63Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %9 %33 %25 %
65Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %33 %32 %25 %
65SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %38 %32 %
65Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %61 %32 %34 %
68MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %42 %30 %
68Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %42 %30 %
68Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %65 %30 %13 %
68Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %35 %30 %0 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %38 %29 %39 %
72Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %45 %29 %63 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %21 %28 %13 %
75EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %33 %27 %81 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %31 %27 %19 %
77Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %45 %25 %31 %
77ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %28 %25 %
77Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %41 %25 %0 %
80Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %46 %20 %31 %
81BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %27 %18 %19 %
81Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %52 %18 %
81MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %18 %18 %0 %
81Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %19 %18 %25 %
81Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %18 %18 %0 %
81Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %37 %18 %25 %
81Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %33 %18 %40 %
81Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %44 %18 %0 %
81THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %16 %18 %0 %
81Transpetrol, a.s.
štátna
31 %47 %18 %0 %
81Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %38 %18 %0 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %44 %18 %75 %
81Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %42 %18 %13 %
81Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %27 %18 %0 %
95AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %25 %15 %25 %
96Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %13 %13 %
96Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %51 %13 %78 %
98Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %62 %9 %18 %
98TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %32 %9 %40 %
98Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %32 %9 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte