Názov
Kategória
Spolu
I
III
V
VI
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %61 %9 %18 %18 %
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
26 %30 %9 %15 %40 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
26 %56 %9 %0 %0 %
4Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
46 %55 %13 %64 %13 %
4Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
52 %65 %13 %44 %78 %
6AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
18 %13 %15 %25 %25 %
7BARDTERM, s.r.o.
mestská
20 %6 %18 %5 %19 %
7Martinská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %18 %10 %
7MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
28 %55 %18 %13 %0 %
7Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %50 %18 %46 %25 %
7Prešov REAL, s.r.o.
mestská
22 %50 %18 %13 %0 %
7Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
36 %59 %18 %40 %25 %
7Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
30 %14 %18 %56 %40 %
7Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
24 %6 %18 %51 %0 %
7THERMALPARK DS, a.s.
mestská
11 %13 %18 %15 %0 %
7Transpetrol, a.s.
štátna
31 %44 %18 %35 %0 %
7Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
32 %61 %18 %20 %0 %
7Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
39 %49 %18 %13 %75 %
7Verejné prístavy, a.s.
štátna
29 %56 %18 %15 %13 %
7Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
29 %40 %18 %5 %0 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
28 %18 %20 %5 %31 %
22Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %25 %5 %31 %
22ENERGO-SK, a.s.
župná
23 %6 %25 %38 %
22Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
31 %61 %25 %15 %0 %
25EMKOBEL, a.s.
mestská
39 %53 %27 %0 %81 %
25Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
34 %46 %27 %58 %19 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %68 %28 %49 %13 %
28Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
39 %59 %29 %3 %39 %
28Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %44 %29 %41 %63 %
30MH Invest, s.r.o.
štátna
24 %7 %30 %18 %
30Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
41 %47 %30 %48 %
30Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
56 %82 %30 %58 %13 %
30Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
29 %50 %30 %15 %0 %
34Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %65 %32 %15 %25 %
34SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
39 %66 %32 %13 %
34Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
45 %55 %32 %5 %34 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
48 %55 %33 %63 %31 %
37Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
31 %61 %33 %18 %25 %
39Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
55 %68 %35 %25 %
40Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
42 %69 %40 %25 %15 %
40Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
22 %13 %40 %0 %40 %
42CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
24 %12 %41 %18 %25 %
42Horezza, a.s.
štátna
24 %7 %41 %15 %
42Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %72 %41 %5 %14 %
42MBB a.s.
mestská
34 %33 %41 %0 %25 %
42Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
25 %6 %41 %15 %25 %
42SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
25 %11 %41 %5 %14 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
39 %53 %41 %5 %40 %
42TEHOS, s.r.o.
mestská
39 %59 %41 %23 %40 %
42TERMÁL s.r.o.
mestská
15 %7 %41 %13 %25 %
42Vadaš s.r.o.
mestská
21 %13 %41 %0 %40 %
42Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
44 %66 %41 %63 %40 %
53Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
39 %53 %43 %0 %40 %
54Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
31 %7 %43 %20 %40 %
54Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
23 %11 %43 %3 %18 %
Priemer
40 %47 %43 %32 %36 %
56BIONT, a.s.
štátna
41 %46 %45 %18 %100 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
63 %68 %45 %83 %38 %
56Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
47 %68 %45 %33 %14 %
56Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
28 %55 %45 %13 %0 %
60Enerbyt s.r.o.
mestská
38 %41 %47 %35 %
60Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
23 %34 %47 %5 %40 %
62Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %59 %47 %5 %40 %
63Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
52 %56 %50 %20 %100 %
63Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
51 %75 %50 %54 %31 %
65Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
64 %84 %53 %56 %
65Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
60 %55 %53 %58 %84 %
65TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
49 %59 %53 %41 %66 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
38 %35 %53 %20 %
69Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
44 %49 %55 %56 %14 %
69Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57 %55 %55 %78 %40 %
69Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %59 %55 %49 %100 %
69Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
51 %49 %55 %78 %34 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
43 %53 %58 %45 %25 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
63 %53 %58 %66 %100 %
73Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
53 %59 %58 %66 %
76Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57 %55 %60 %86 %
76Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
40 %49 %60 %65 %25 %
78Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
46 %61 %65 %3 %25 %
78Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
34 %5 %65 %20 %38 %
78Hydromeliorácie, š.p.
štátna
41 %54 %65 %28 %
78MsBP
mestská
18 %12 %65 %8 %
78Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
54 %69 %65 %40 %
78Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
36 %61 %65 %15 %25 %
78Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
58 %55 %65 %65 %100 %
85Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %11 %65 %20 %
85Mestské lesy Košice a.s.
mestská
75 %100 %65 %83 %94 %
85Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
59 %58 %65 %63 %
85Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %61 %65 %25 %40 %
89Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %67 %68 %15 %63 %
90Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
54 %37 %70 %61 %75 %
90Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
63 %53 %70 %88 %25 %
92Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57 %68 %75 %65 %63 %
92Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
61 %53 %75 %5 %88 %
94Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
31 %7 %76 %5 %0 %
95Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
39 %48 %78 %23 %
95Letisko Sliač, a.s.
štátna
46 %68 %78 %43 %13 %
97Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
58 %59 %80 %71 %40 %
97Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
64 %61 %80 %80 %36 %
99Tepláreň Košice, a.s.
štátna
89 %84 %83 %90 %100 %
100Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
53 %34 %85 %38 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte