Názov
Kategória
Spolu
I
III
V
VI
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
28 %54 %0 %17 %18 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
19 %11 %0 %17 %17 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
35 %57 %0 %6 %19 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %62 %0 %17 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
22 %56 %0 %17 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %74 %0 %11 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
25 %67 %0 %17 %0 %
8Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
36 %50 %18 %22 %22 %
9Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
15 %10 %20 %17 %13 %
9Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
23 %14 %20 %78 %18 %
9Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
25 %58 %20 %17 %44 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
53 %79 %27 %32 %18 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
25 %38 %32 %17 %0 %
14Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
14 %11 %33 %0 %17 %
15Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
34 %68 %36 %17 %18 %
16BPM, s.r.o.
mestská
21 %21 %40 %0 %13 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
39 %63 %40 %39 %11 %
16Letisko Sliač, a.s.
štátna
39 %67 %40 %26 %13 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
41 %62 %40 %17 %0 %
16MH Invest, s.r.o.
štátna
32 %11 %40 %21 %0 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
17 %16 %40 %19 %0 %
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %40 %22 %27 %
16SMS TTSK s.r.o.
župná
18 %11 %40 %0 %0 %
16Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
38 %26 %40 %56 %0 %
16Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
32 %48 %40 %6 %18 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
46 %56 %40 %17 %44 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
30 %50 %41 %26 %0 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
34 %80 %41 %67 %0 %
29Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
31 %43 %45 %17 %33 %
29Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %21 %45 %22 %22 %
31KSP, s.r.o.
mestská
22 %0 %50 %22 %18 %
31Mestské lesy Košice a.s.
mestská
32 %79 %50 %22 %0 %
31Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
44 %57 %50 %38 %39 %
31Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
58 %67 %50 %43 %0 %
Priemer
38 %49 %53 %29 %19 %
35Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
48 %75 %55 %50 %50 %
35Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
28 %31 %55 %32 %50 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
35 %58 %55 %22 %22 %
35Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
56 %73 %55 %33 %44 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %79 %55 %69 %13 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
58 %65 %55 %94 %30 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
25 %10 %59 %22 %17 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
32 %19 %59 %22 %0 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %60 %59 %11 %0 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
26 %10 %59 %6 %22 %
41Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
55 %69 %59 %49 %7 %
46Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %67 %60 %36 %7 %
46Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
28 %5 %60 %4 %40 %
46Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
23 %52 %60 %22 %0 %
46MsHK Žilina, a.s.
mestská
27 %5 %60 %28 %17 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
38 %54 %60 %22 %18 %
46Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
33 %54 %60 %11 %0 %
52BIONT, a.s.
štátna
39 %31 %64 %0 %13 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %50 %64 %16 %28 %
52Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
67 %81 %64 %88 %67 %
52Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
45 %64 %64 %17 %55 %
52Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
46 %60 %64 %22 %13 %
52Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
51 %55 %64 %44 %50 %
52TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
44 %35 %64 %17 %67 %
52Železnice Slovenskej republiky
štátna
62 %63 %64 %58 %17 %
60Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
42 %69 %68 %22 %22 %
60Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
48 %63 %68 %18 %18 %
60Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
46 %50 %68 %17 %13 %
60Slovenská pošta, a.s.
štátna
55 %67 %68 %60 %67 %
64Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
59 %56 %73 %57 %17 %
64Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
57 %67 %73 %90 %13 %
66Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
46 %58 %77 %71 %61 %
66Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
53 %81 %77 %24 %7 %
66Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
52 %58 %77 %42 %44 %
66Transpetrol, a.s.
štátna
45 %79 %77 %43 %11 %
70Hydromeliorácie, š.p.
štátna
45 %62 %80 %6 %0 %
70Rudné bane, š.p.
štátna
25 %0 %80 %0 %18 %
70Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %57 %80 %22 %25 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
42 %48 %82 %18 %0 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %29 %82 %8 %0 %
73Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
48 %57 %82 %33 %13 %
73Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
35 %56 %82 %12 %0 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
53 %79 %86 %72 %20 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
37 %19 %86 %35 %0 %
79Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %56 %95 %38 %50 %
80Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
37 %50 %100 %22 %13 %
80Verejné prístavy, a.s.
štátna
49 %61 %100 %53 %13 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte