VI.7. Poskytla spoločnosť údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní?

 
Názov
Kategória
VI.7
 
1AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
2 b.áno poskytli
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2 b.áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
2 b.áno poskytla
1BARDTERM, s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno subjekty a čiastky, v 2018 neposkytovali
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poukazovali len za rok 2018 - Nadácia BVS
1Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobne
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
2 b.áno za rok 2016, iné neposkytli
1CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
2 b.áno za roky 2016, 2017, potom nepoukazovali
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
2 b.áno za rok 2018 nepoukazovali
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
1EMKOBEL, a.s.
mestská
2 b.áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2 b.áno
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
2 b.áno zaslaná tabuľka za rok 2016
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
2 b.áno iba za rok 2017, inak strata
1MBB a.s.
mestská
2 b.áno poskytla zoznam
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
2 b.áno odkaz viď link
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
2 b.áno poskytla
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
2 b.áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla
1Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytli
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
2 b.áno 2018 - Neinvestičný fond pre záchranu a zlepšenie zraku (1164,77 eur); 2017 - nepoukazovali; 2016 - Pod krídlami Dominiky, n.o. (91,26 eur), Nitrianska komunitná nadácia (489,19 eur), Rodičovské združenie Betlhenko (204,85 eur), Integrovaný odborový zväz (70,75 eur)
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
2 b.áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.áno poskytla podrobnú tabuľku viď link
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
2 b.áno Nadácia SPP
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytla
1Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
2 b.áno poskytli
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
2 b.ánoviď link
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
2 b.áno poskytla
1Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
2 b.áno podporili technicky zameranú SŠ
1TEHOS, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno všetky roky zverejnené viď link
1TERMÁL s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli podrobný výpis
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
1Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno poskytli podrobný výpis
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podrobnú tabuľku
1TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno poskytla podrobný výpis
1Vadaš s.r.o.
mestská
2 b.áno poskytli
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
2 b.áno v odpovedi zaslali za rok 2018, staršie odpovedali listom zo dňa 28.5.2018
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
2 b.áno poskytli
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli podporené subjekty (1% z dane)
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2 b.áno Neinvestičný fond vodárne
1Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
2 b.áno poskytli
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno poskytli
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
2 b.áno poskytla
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno poskytli
Priemer
1,59 b.
56Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali hovorkyňa oznámila, že nie sú povinnou osobou
56Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali informovali e-mejlom, že neodpovedia
56Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie neposkytli - považujú za daňové tajomstvo
56MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odvolali sa na výklad infozákona paragraf 2 ods. 3
56Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
56Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali odpovedali, že nie sú povinní informáciu sprístupniť, lebo nespadá do §3 ods. 2 infozákona
56Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpovedali na infožiadosť, že nehospodária s verejnými prostriedkami
56THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
56Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla
56Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali Mesto Trenčín rozhodlo o nesprístupnení
56Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali obrátili sa na Ministerstvo, aby posúdilo nesprístupnenie
56Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
56Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.neodpovedali MH Manažment vydal pokyn na sprístupnenie informácií
56Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.neodpovedali odpoveď neprišla ani po telefonickej urgencii
70Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
70BIONT, a.s.
štátna
70Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
70Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
70Enerbyt s.r.o.
mestská
70ENERGO-SK, a.s.
župná
70Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
70Horezza, a.s.
štátna
70Hydromeliorácie, š.p.
štátna
70Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
70Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
70Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
70Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
70Martinská teplárenská, a.s.
štátna
70MH Invest, s.r.o.
štátna
70MsBP
mestská
70Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
70Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
70Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
70Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
70Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
70Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
70Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
70SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
70SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
70Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
70Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
70Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
70Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
70Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte