VI.7. Poskytli údaje o podporených subjektoch z mechanizmu 2% z daní?

 
Názov
Kategória
VI.7
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
áno
1BIONT, a.s.
štátna
1BPM, s.r.o.
mestská
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie uviedli len počet žiadateľov, medzi ktorých bola časť rozdelená
1KSP, s.r.o.
mestská
áno
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie informáciu nesprístupnili
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
čiastočne uviedli len subjekty, výšku podpory nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
áno
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
1Rudné bane, š.p.
štátna
áno
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne uviedli len zoznam a celkovú sumu, jednotlivé sumy nie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno
1SMS TTSK s.r.o.
župná
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
áno
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
áno
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
áno
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
áno
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte