VI.5. Zverejňuje spoločnosť aj žiadateľov, ktorým finančná podpora v rámci dotácií nebola pridelená?

 
Názov
Kategória
VI.5
 
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
1 b.áno tieto informácie sú v zozname podporených organizácií a v čiernej listine viď link viď link viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
1 b.áno aj s dôvodom zamietnutia viď link
Priemer
0,04 b.
3AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
3Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie
3Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nieviď link
3EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené viď link
3Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nieviď link
3Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. , na dotazník neodpovedali viď link
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link odpoveď z dotazníka: zmluvné vzťahy v CRZ
3Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link viď link
3MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 17.10. viď link
3Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie
3Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 26.9.
3Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené na stránke ani vo výročnej správe, 26.9.
3Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie
3Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
3Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10.
3Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.10. viď link
3SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
3Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
3Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.10. viď link
3Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link na dotazník neodpovedali
3Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
3Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nieviď link viď link
3TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 3.10. viď link
3THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link viď link
3TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
3Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
3Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link
3Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 9.10. viď link na súvisiacu otázku v dotazníku neodpovedali
3Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link , na dotazník neodpovedali
3Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 14.10. viď link
3Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link , na dotazník neodpovedali
3Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 16.10. viď link
3Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie prázdna stránka viď link na dotazník neodpovedali
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
57Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
57Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
57BIONT, a.s.
štátna
57Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
57Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
57Enerbyt s.r.o.
mestská
57ENERGO-SK, a.s.
župná
57Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
57Horezza, a.s.
štátna
57Hydromeliorácie, š.p.
štátna
57Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
57Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
57Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
57Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
57Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57Martinská teplárenská, a.s.
štátna
57MH Invest, s.r.o.
štátna
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
57MsBP
mestská
57Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
57Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
57Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
57Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
57Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
57Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
57Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
57Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
57SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
57Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
57Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
57Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
57Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
57Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
57TEHOS, s.r.o.
mestská
57TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
57Vadaš s.r.o.
mestská
57Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
57Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
57Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte