VI.5. Zverejňujú aj žiadateľov, ktorým finančná podpora nebola pridelená?

 
Názov
Kategória
VI.5
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
1BIONT, a.s.
štátna
nie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1MH Invest, s.r.o.
štátna
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie
1Rudné bane, š.p.
štátna
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
1SMS TTSK s.r.o.
župná
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
nie
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte