V.7. Má spoločnosť na stránke k dispozícii špecifický nástroj - nad rámec zákona - pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, atď.)?

 
Názov
Kategória
V.7
 
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2 b.áno protikorupčný formulár v sekcii kontakty viď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
2 b.áno nonstop protikorupčná telefonická linka viď link
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
2 b.áno formulár pre podaniu podnetu na prešetrenie podvodu a nekalých praktík viď link
4Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
1 b.čiastočne kontakt na upozornenie na porušenie etického kódexu viď link okrem toho len zákaznícky kontaktný formulár viď link
Priemer
0,07 b.
5Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., na stránke len komunikačné podnety pre podanie sťažností
5Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
5Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
0 b.nie iba všeobecný formulár na podnety od občanov v sekcii kontakty viď link
5Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. iba nefungujúci formulár Vaše otázky na titulnej stránke
5Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. len zákaznícka infolinka v sekcii kontakty
5Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
0 b.nie len všeobecné formuláre na podnety, otázky a podávanie sťažností v sekcii kontakty viď link
5Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. len zákaznícky formulár v sekcii vaše názory viď link
5Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. len zverejnený e-mail na zasielanie sťažností v sekcii kontakty
5EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7. len zákaznícke kontakty na stránke
5Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie iba formulár na podnet, oznamovanie protispoločenskej činnosti viď link
5Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Všeobecné kontakty viď link
5Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár Napíšte nám v sekcii kontakty viď link
5Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár na titulnej strane viď link
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie len zverejnený e-mail na podávanie sťažností v sekcii kontakty/Pre cestujúcich dáta nenájdené 31.7.
5Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
5Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakt viď link
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5Mestské lesy Košice a.s.
mestská
0 b.nie len všeobecný formulár na podnety viď link
5MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 14.8.
5MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár na titulnej stránke viď link
5Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Podpora zákazníka viď link
5MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár Najčastejšie otázky a odpovede na úvodnej stránke viď link
5Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakty viď link
5Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
5Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
0 b.nie iba kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
5Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie iba kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
5Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie iba formulár na oznámenia o protispoločenskej činnosti podľa zákona 307/2014 v sekcii kontakty viď link
5Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
5Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
5Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
5Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakt viď link
5Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakt viď link
5Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
5Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii Kontakty viď link
5Slovenská pošta, a.s.
štátna
0 b.nie na stránke len kontakt na poštového ombudsmana, ktorý je zodpovednou osobou podľa zákona 307/2014, dáta nenájdené 5.8.
5Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
5Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
0 b.nie iba zákaznícky kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
5Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii kontakty/napíšte nám, viď link
5Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii kontakty viď link
5SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii Kontakty viď link
5Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie iba všeobecný formulár v sekcii Kontakty viď link
5Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakt viď link
5Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie iba dotazník spokojnosti zákazníkov viď link
5TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie iba zákaznícky online formulár v sekcii kontakty viď link
5TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie iba všeobecný kontaktný formulár v sekcii kontakty viď link
5Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
5Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakty viď link
5Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
0 b.nie len všeobecný kontaktný formulár v sekcii otázky, pripomienky a sťažnosti viď link
5Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
0 b.nie len zákaznícky kontaktný formulár viď link
5Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
5Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie len všeobecný Formulár na podnety v sekcii Kontakt viď link
5Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
0 b.nie len zákaznícky formulár viď link
5Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie len formulár na oznamovanie protispoločenskej činnosti viď link
5Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte