V.2. Existuje mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár)?

 
Názov
Kategória
V.2
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie na stránke majú sekciu na podávanie podnetov a sťažností, tie sú ale skôr určené pre cestujúcich ako pre zamestnancov
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno existencia Etickej rady - avšak zaoberá sa len neanonymnými podnetmi
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie ani z etického kódexu nie je zrejmé, že by takýto mechanizmus existoval
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno majú aj etickú radu aj horúcu linku
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie majú Etickú komisiu, ale tá nie je pre zamestnancov ale bola zriadená za účelom posudzovania etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a pod.
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
čiastočne
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
nie majú Etickú komisiu, ale tá nie je pre zamestnancov ale bola zriadená za účelom posudzovania etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie majú Etickú komisiu, ale tá nie je pre zamestnancov ale bola zriadená za účelom posudzovania etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a pod.
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno existuje aj horúca linka aj e-mailová adresa kde sa môžu podávať podnety
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte