V.5. Rieši zverejnený etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu?

 
Názov
Kategória
V.5
 
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4,5 b.áno
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4,5 b.áno
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4,5 b.áno
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4,5 b.áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4,5 b.áno
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4,5 b.áno
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4,5 b.áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4,5 b.áno
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4,5 b.áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
4,5 b.áno
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
4,5 b.áno
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4,5 b.áno
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4,5 b.áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4,5 b.áno
20Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne kódex nerieši konflikt záujmov ani postup v prípade porušenia jeho noriem
20Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne etický kódex nerieši otázky konfliktu záujmov ani prijímanie darov.
20Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
2,25 b.čiastočne Súčasťou etického kódexu nie je postup v prípade jeho porušenia.
20Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
2,25 b.čiastočne Súčasťou etického kódexu nie je postup v prípade jeho porušenia.
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
2,25 b.čiastočne etický kódex sa nezaoberá prijímaním darov a nerieši postup v prípade porušenia noriem kódexu.
20Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,25 b.čiastočne Etický kódex nerieši postup v prípade porušenia jeho noriem.
20Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
2,25 b.čiastočne Etický kódex novinára ani Štatút programových pracovníkov neriešia postup v prípade porušenia etických noriem
20Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne Etický kódex nerieši postup v prípade porušenia jeho noriem.
20Slovenská pošta, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne Poštársky kódex rieši len otázku neprijímania výhod
20Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
2,25 b.čiastočne Kódex nerieši postup v prípade porušenia jeho noriem.
20Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne deklarácia nerieši postup v prípade jej porušenia
20TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne
20Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
2,25 b.čiastočne etický kódex nerieši prijímane darov ani postup v prípade porušenia noriem kódexu
20Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
2,25 b.čiastočne etický kódex nerieši postup v prípade porušenia noriem kódexu
20Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
2,25 b.čiastočne kódex nerieši postup v prípade porušenia jeho noriem
Priemer
1,19 b.
35Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
35Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
35MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
35Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
35Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
35Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
35Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
35Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
35Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
35Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie
35Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35TEHOS, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Transpetrol, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
35Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
35Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte