V.5. Rieši etický kódex konflikt záujmov, dary a iné výhody a postup v prípade porušenia noriem kódexu?

 
Názov
Kategória
V.5
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
čiastočne etický kódex je súčasťou pracovného poriadku
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie spoločnosť nemá etický kódex
1BIONT, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1BPM, s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno spoločnosť má etický kódex, nie je verejne prístupný, dokument ale poskytla
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie spoločnosť nemá etický kódex
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno etický kódex nie je verejne prístupný, dokument ale sprístupnili
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
nie spoločnosť má etický kódex, dokument ale neposkytla
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie spoločnosť nemá etický kódex
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
čiastočne spoločnosť má etický kódex, nie je verejne prístupný, dokument ale poskytla
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie etický kódex nie je zverejnený, žiaden dokument neposkytli
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
čiastočne súčasťou výročnej správy sú základné etické princípy, etický kódex ako taký spoločnosť neuviedla
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie spoločnosť nemá etický kódex
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie spoločnosť má etický kódex, dokument ale neposkytla
1KSP, s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie spoločnosť má etický kódex, dokument ale neposkytla
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno spoločnosť má etický kódex, nie je verejne prístupný, dokument ale poskytla
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie spoločnosť nemá etický kódex
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie žiaden dokument nesprístupnili
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie spoločnosť nemá etický kódex
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiaden dokument neposkytli
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiaden dokument neposkytli
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiaden dokument neposkytli
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie žiaden dokument neposkytli
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
čiastočne
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie spoločnosť nemá etický kódex
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie spoločnosť má etický kódex, dokument ale neposkytla
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
čiastočne spoločnosť má etický kódex, nie je verejne prístupný, dokument ale poskytla
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
čiastočne spoločnosť má dokument podobný etickému kódexu, nie je verejne prístupný, dokument ale poskytli
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie etický kódex nie je zverejnený, spoločnosť odpovede nesprístupnila
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie spoločnosť nemá etický kódex
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
čiastočne
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie žiaden dokument neposkytli
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočne spoločnosť má kódex etiky, nie je verejne prístupný, poskytli len časť uvedeného dokumentu
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie etický kódex nie je zverejnený, spoločnosť odpovede nesprístupnila
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
čiastočne
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Transpetrol, a.s.
štátna
nie dokument uvedený na stránke je len základný
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie etický kódex nie je zverejnený, spoločnosť odpovede nesprístupnila
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie spoločnosť nemá etický kódex
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie etický kódex nie je zverejnený, spoločnosť odpovede nesprístupnila
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiaden dokument neposkytli
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
čiastočne spoločnosť má etický kódex, nie je verejne prístupný, dokument ale poskytla
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie spoločnosť nemá verejne prístupný etický kódex, dokument ani neposkytla
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiaden dokument neposkytli
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
čiastočne spoločnosť má etický kódex, nie je verejne prístupný, dokument ale poskytla
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neposkytli
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte