V.4. Má spoločnosť na stránke zverejnený etický kódex upravujúci správanie zamestnancov?

 
Názov
Kategória
V.4
 
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Nitrianske komunálne služby s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
4 b.áno Etický kódex novinára vydaný Slovenským sydikátom novinárov viď link Etický kódex pre komunikáciu na internete viď link a Štatút programových pracovníkov viď link
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Technická Inšpekcia, a.s.
štátna
4 b.áno deklarácia o nestrannosti, nezávislosti a dôvernosti na webe firmy viď link
1TEHOS, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
4 b.ánoviď link
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
4 b.ánoviď link
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
4 b.ánoviď link
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
4 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
4 b.ánoviď link
34Slovenská pošta, a.s.
štátna
2 b.čiastočneviď link viď link
34TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
2 b.čiastočne etický kódex dodávateľa viď link
34Transpetrol, a.s.
štátna
2 b.čiastočneviď link
Priemer
1,38 b.
37Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37AGROPODNIK SLAMOZ s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37BARDTERM, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37BIONT, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Bytový podnik Piešťany s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37CZT Ružomberok s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37EMKOBEL, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Enerbyt s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37ENERGO-SK, a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7., odpoveď z dotazníka: spoločnosť má prijatý Etický kódex
37Horezza, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Hydromeliorácie, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Lesy mesta Brezno s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
0 b.nie odpoveď z dotazníka: spoločnosť má etický kódex ale zverejňuje ho len na intranete, keďže je určený zamestnancom
37Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Letisko Sliač, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 31.7.
37Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37Martinská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37MBB a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37MeT Šaľa, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 4.10.
37MH Invest, s.r.o.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37MsBP
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 1.8.
37Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
37Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
37Prešov REAL, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
37Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
37Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
37Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
37Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 2.8.
37Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 5.8.
37Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37SPOOL, a.s. Lučenec
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37TERMÁL s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37THERMALPARK DS, a.s.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37Tlačová agentúra Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 6.8.
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Vadaš s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Verejné prístavy, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
mestská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
univerzitná
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
37Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
0 b.nie dáta nenájdené 7.8.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte