V.1. Má Vaša spoločnosť etický kódex upravujúci správanie spoločnosti voči svojím zamestnancom?

 
Názov
Kategória
V.1
 
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
áno, na webovej stránke
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie považujú to za informáciu nad rámec zákona
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno, ale nie na webe
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno, ale nie na webe
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
áno, ale nie na webe
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno, ale nie na webe
1Letecká vojenská nemocnica, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
nie
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie majú iné interné dokumenty
1Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
mestská
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
áno, ale nie na webe
1Nemocnica Poprad, a.s.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie poslali nám dokument s označením Etický kódex, ktorý mal však iba dva veľmi krátke body
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
áno, ale nie na webe
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie majú iné interné dokumenty, o firemnej kultúre, ktoré nám však neboli sprístupnené
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
áno, ale nie na webe nesprístupnili nám ho
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno, na webovej stránke
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
áno, ale nie na webe
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
štátna
nie
1Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
štátna
nie iba špecifický etický kódex pre sestry
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno, ale nie na webe
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
nie
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno, na webovej stránke
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte